صفحه اصلی > مشترکین > مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی 

·         هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی درخواست برقراری یا هر گونه تغییر در مشخصات اشتراک را بنماید.

 

·         شرکت در صورت لزوم می تواند از محل موضوع درخواست، بازدید نماید. تعیین ظرفیت کنتور/ایستگاه، نوع تعرفه، هزینه های برقراری انشعاب از اختیارات شرکت بوده و متقاضی با وقوف کامل از مقررات و شرایط وتعرفه های فروش گاز طبیعی و قبول آنها پیمان فروش گاز طبیعی را امضاء خواهد نمود.
نظر شرکت در تعیین ظرفیت کنتور/ایستگاه، نوع مصرف، محل نصب کنتور و رگولاتور/ایستگاه گاز قطعی خواهد بود.

 

 

·         نصب انشعاب گاز طبیعی و یا تغییر ظرفیت متقاضیان در متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراری انشعاب را داشته باشد و به تشخیص شرکت از لحاظ فنی، ایمنی و اقتصادی امکان پذیر باشد.

 

·         نصب انشعاب جدید برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی می باشد .

 

 

·         در شرایطی که برقراری انشعاب از نظر فنی ، ایمنی و قانونی امکان پذیر می باشد واگذاری انشعاب با دریافت هزینه های برقراری انشعاب مشتمل بر هزینه خط اختصاصی متناسب با ظرفیت کنتور/ایستگاه بلامانع است.

 تبصره: هزینه های برقراری انشعاب از مالک یا متقاضی دریافت می شود، ولی انشعاب منحصراً متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دریافت هزینه های برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.


   دانلود : مصوبه_شورای_اقتصاد.pdf           حجم فایل 664 KB
   دانلود : قانون_برنامه_ششم_توسعه.pdf           حجم فایل 836 KB
   دانلود : آیین_نامه_گازرسانی_به_صنایع.pdf           حجم فایل 492 KB

تصاویر منتخب