صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 59862

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 59862

 آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه 59862

 

 

 

 

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده و 4000 متر شبکه حفره خالی شهرستان آمل به روش pc

2000091578000202

1.387.000.000

27.737.198.051

2

احداث دو مورد ایستگاه TBS کابینتی روستاهای دراسله و پالند آلاشت تجدد مناقصه

2000091578000203

686.135.000

13.722.692.822

3

مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات اداره گاز شهرستان بهشهر و روستاهای تابعه تجدید مناقصه

2000091578000204

1.259.550.000

25.190.924.870

 

شرح مختصر کار :

1-       محل تامین اعتبار : منابع داخلی/ سایر منابع

2-       نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری

3-        محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-       تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 12/7/1400  می باشد .

5-       مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 14/7/1400

6-       مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 24/7/1400 ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

7-       زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز سه شنبه  تاریخ 27/7/1400

8-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.

9-شرایط متقاضی :

-          داشتن گواهی صلاحیت رشته ابنیه برای ردیف2و رشته تاسیسات و تجهیزات برای ردیفهای 1و3از سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت آزاد و مجاز

-          داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-          داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-          ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-         ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-          « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها برای ردیف 2و3 به هر تعداد مناقصه گروبرای ردیف 1  سه مناقصه گر می باشد » (ملاک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد).

-          قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-          شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-           به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

-       جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

-          اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

-          مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

-          دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 


١٢:٥٢ - 1400/07/10    /    شماره : ٢٠٥٥٧    /    تعداد نمایش : ١٣٤خروج
تصاویر منتخب