صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره مناقصه: 53479

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره مناقصه: 53479

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی       

  مناقصه عمومی(یک مرحله ای )

شماره مناقصه: 53479

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید .  بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 22/6/1400 ساعت 10 الی 24/6/1400  ساعت 14:30 اسناد ارزیابی کیفی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایندو تا تاریخ 8/7/1400 ساعت 14:30 اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند .  بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد .ناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در سایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد . در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن بر عهده مناقصه گر می باشد .

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

حداقل امتیازکیفی

1

شبکه تغذیه مربوط به روستاهای بخش جواهرده رامسر حد فاصل بین روستای بامسی تا جواهرده ده کیلومتر اول تجدید مناقصه

2000091578000181

1.971.320.000

39.426.217.744

70

2

باقیمانده خط تغذیه و توزیع گاز پلور و روستاهای قلعه دختر تجدید مناقصه

2000091578000182

1.363.900.000

27.277.860.057

60

3

خط تغذیه 16 اینچ قطعه اول مسیر ونوش به کدیرسر تجدید مناقصه

2000091578000183

3.586.610.000

71.732.106.456

60

 

1-      محل تامین اعتبار: منابع داخلی / سایر منابع

2-      مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3-      نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری

4-      توزیع اسناد : ازدوشنبه 19/7/1400 الی چهارشنبه 21/7/140 ساعت 14.30

5-       مهلت ارائه  پیشنهاد : تا شنبه 01/08/1400 ساعت 14.30 ( ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

6-      زمان گشایش پیشنهادات : سه شنبه 4/8/1400   ساعت  9صبح

7-      ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعلام می گردد .

8-شرایط متقاضی :

-          داشتن گواهی صلاحیت  رشته تاسیسات و تجهیزات با داشتن ظرفیت آزاد و  مجاز

-          داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-          داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-          ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-         ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-           قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-         « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر باشد »)ملاک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد)

-          قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 8 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-          شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-           به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 

 


١٠:٣٢ - 1400/06/27    /    شماره : ٢٠٢٥٧    /    تعداد نمایش : ١٥٢خروج
تصاویر منتخب