صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه: 53477

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه: 53477

آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه: 53477

 

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی روستایی پیته نو هزارجریب بهشهر تجدید مناقصه

2000091578000175

343.218.000

6.864.356.362

2

تهیه مصالح ، حمل و ساخت ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی شهر گزنگ تجدید مناقصه

2000091578000176

485.261.000

9.705.114.810

3

تهیه مصالح ، حمل و ساخت ایستگاه TBS شهر پلور لاریجان تجدید مناقصه

2000091578000177

498.332.000

9.966.623.615

4

تهیه مصالح ، حمل و ساخت حصار محوطه اداره گاز کتالم و سادات شهر رامسر تجدید مناقصه

2000091578000178

371.558.000

7.431.151.512

5

لوله گذاری و اجرای دیوار گابیونی و کانال زهکشی جهت تثبیت زمین لغزش روستای چناربن منطقه هزار جریب شهرستان نکا تجدید مناقصه

2000091578000179

752.349.000

15.046.973.548

6

احداث ایستگاه TBS روستای پیازکشرامسر ( ساختمانی و برقی ) تجدید مناقصه

2000091578000180

491.739.000

9.834.773.215

شرح مختصر کار :

1-       محل تامین اعتبار : منابع داخلی

2-       نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری

3-        محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-       تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 4/7/1400  می باشد .

5-       مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 6/7/1400

6-       مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 17/7/1400 ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

7-       زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روزسه شنبه  تاریخ 20/7/1400

8-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.

9- شرایط متقاضی :

-          داشتن گواهی صلاحیت در رشته ابنیه برای ردیفهای 1و2و3و4و6 و رشته ابنیه و راه و ترابری برای ردیف 5 از سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت آزاد و مجاز

-          داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-          داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-          ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-         ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-          « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها به هر تعداد مناقصه گر می باشد » (ملاک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد).

-          قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-          شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-           به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

-       جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

-          اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

-          مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

-          دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 

 

 

 


١٠:٣٠ - 1400/06/27    /    شماره : ٢٠٢٥٦    /    تعداد نمایش : ١٧٩خروج
تصاویر منتخب