صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 53460

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 53460

آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه 53460

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

تکمیل ایستگاه TBS کابینتی به همراه سیستم روشنایی روستای امامزاده حسن آلاشت تجدید مناقصه

2000091578000170

368.811.000

7.376.219.618

2

احداث دیوار بتن مسلح جهت تثبیت زمین روستای استل کنار رامسر تجدید مناقصه

2000091578000171

443.295.000

8.865.899.042

3

ساخت و نصب 300 انشعاب پلی اتیلن پراکنده در سطح روستای هزارجریب شهرستان بهشهر بخش یانه سر و مرکزی به روش PC تجدید مناقصه

2000091578000172

314.000.000

6.263.711.754

4

خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز ، تعمیرات و نگهداری شهرستانهای فریدونکنار ، آمل ، بابلسر

2000091578000173

4.410.172.000

88.203.434.914

5

نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان عباس آباد تجدید مناقصه

2000091578000174

137.489.000

2.749.773.178

6

امداد و تعمیرات شهرستان های نوشهر ، چالوس ، عباس آباد ، تنکابن و رامسر تجدید مناقصه

2000091578000184

6.880.391.000

149.019.522.924

7

خدمات امداد ، مشترکین ، قرائت و توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، نظافت ، باغبانی ، آبدارخانه ، حسابدار ، اپراتور مشترکین و ... اداره گاز شهرستان قائمشهر ، شامل شهر و روستاهای تابعه تجدید مناقصه

2000091578000185

5.586.566.000

111.731.303.076

شرح مختصر کار :

1-       محل تامین اعتبار : منابع داخلی/ منابع جاری

2-       نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری

3-        محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-       تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 29/6/1400  می باشد .

5-       مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 31/6/1400

6-       مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 10/7/1400 ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

7-       زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه  تاریخ 11/7/1400

8-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.

 

9-شرایط متقاضی :

-          داشتن گواهی صلاحیت در رشته ابنیه برای ردیف 1و رشته ابنیه و راه و ترابری برای ردیف 2 و رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه برای ردیفهای 3و 5 و صلاحیت از اداره کار رفاه و امور اجتماعی  برای ردیفهای 4و6و7 با ظرفیت آزاد و مجاز

-          داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-          داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-          ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-         ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-          « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها برای ردیف 4 سه مناقصه گر و برای مابقی مناقصات به هر تعداد مناقصه گر می باشد). (ملاک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد).

-          قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-          شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-           به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

-       جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

-          اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

-          مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

-          دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 

 

 

 

 


١٠:٢٨ - 1400/06/27    /    شماره : ٢٠٢٥٥    /    تعداد نمایش : ١٤٦خروج
تصاویر منتخب