صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید تصحیح کننده

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید تصحیح کننده

* آگهی فراخوان ارزیابی کیفی*

تجدید سوم مناقصه عمومی (دومرحله ای)

 

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 15/06/1400 ساعت 14الی     17/06/1400 ساعت 16اسناد ارزیابی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IRدریافت نمایندو تا تاریخ 31 /06/1400 ساعت 16 اسنادفوق را از طریق سامانه ارسال نمایند.

     بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آوردتاارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده درسایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .درصورت عدم پاسوخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن برعهده  مناقصه گر می باشد.

آدرس امور کالا : ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 33204091-33492353 -011

آدرس کمیته فنی بازرگانی : ساری بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 33202408-011

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع :تجدیدسوم مناقصه خریدتصحیح کننده در سایزهای مختلف

تعداد

شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ تضمین(بریال)

مبلغ برآورد(بریال)

حداقل امتیازکیفی

1

  تصحيح كننده با دامنه تغییرات فشار از)  10   تا 80  (بار به همراه قاب مربوطه یا پایه نگهدارنده و کاور محافظ و شیر ابزار دقیق  ( 2 WAY-VALVE )  4/1 اینچ جهت سنسور فشار تصحیح کننده به همراه کلیه متعلقات ( اتصالات مورد نیاز، باطری و پالسر، مطابق پیوست) با قابلیت پلمپ

40

2000091578000112

2.257.500.000

45.150.000.000

70

2

تصحيح كننده با دامنه تغییرات فشار از )  10   تا 35  (بار به همراه قاب مربوطه یا پایه نگهدارنده و کاور محافظ و شیر ابزار دقیق  ( 2 WAY-VALVE ) 4/1 اینچ جهت سنسور فشار تصحیح کننده به همراه کلیه متعلقات ( اتصالات مورد نیاز، باطری و پالسر، مطابق پیوست ) با قابلیت پلمپ   

32

3

تصحيح كننده با دامنه تغییرات فشار از )  2  تا 10  (بار به همراه قاب مربوطه یا پایه نگهدارنده و کاور محافظ و شیر ابزار دقیق ( 2 WAY-VALVE ) 4/1 اینچ جهت سنسور فشار تصحیح کننده به همراه کلیه متعلقات ( اتصالات مورد نیاز، باطری و پالسر، مطابق پیوست ) با قابلیت پلمپ   

48

 

1-      محل تامین اعتبار : منابع داخلی

2-      مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3-      نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شماره حساب  بانک مرکزی IR710100004001102607375883))واریز گردد .

4-      زمان مهلت دریافت اسناد : دوشنبه 19/07/1400 الی چهار شنبه 21/07/1400ساعت 14:30(ضمناًاصل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کاردراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری وتحویل دبیرخانه رمزمحرمانه گردد)

5-       زمان عودت  پیشنهادمالی :شنبه  8/08/1400ساعت 14:30

6-      زمان گشایش پیشنهادات :یکشنبه  09/08/1400 (ساعت 9صبح)

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده ازطریق سامانه اعلام می گردد.

 

7- شرایط متقاضی :

-          - مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ( رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده بارعایت ماده 4آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران بالای 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی ارسالی ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،

-          - عضو وندور لیست وزارت نفت در حیطه تولید کنندگان وعضو سامانه ستاد،تامین کنندگان تصحیح کننده 

-          - ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان

-          - داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر( ارائه رزمه کاری مرتبط)

-          - تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصولات(وارانتی)

-          - نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات ( گارانتی )

-          ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir

-          « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه دومرحله ای به تعداد هر مناقصه گر  می باشد » .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

 


١١:٥٩ - 1400/06/16    /    شماره : ٢٠٠٦٠    /    تعداد نمایش : ١٠٨خروج
تصاویر منتخب