صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) لوله فولادی 16 اینچ به ضخامت 281/

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) لوله فولادی 16 اینچ به ضخامت 281/

* آگهی فراخوان ارزیابی کیفی*

مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 15/06/1400 ساعت 14الی     17/06/1400 ساعت 16اسناد ارزیابی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IRدریافت نمایندو تا تاریخ 31 /06/1400 ساعت 16 اسنادفوق را از طریق سامانه ارسال نمایند.

     بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آوردتاارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده درسایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .درصورت عدم پاسوخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن برعهده  مناقصه گر می باشد.

آدرس امور کالا : ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 33204091-33492353 -011

آدرس کمیته فنی بازرگانی : ساری بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 33202408-011

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع :مناقصه خرید لوله فولادی 16اینچ

متر

شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ تضمین(بریال)

مبلغ برآورد(بریال)

حداقل امتیازکیفی

1

لوله فولادی 16 اینچ به ضخامت 281/0

طبق استاندارد API  5L-X42

IGS-MPL-001-2&2(1)    

3500

2000091578000119

4.800.000.000

105.000.000.000

70

 

1-      محل تامین اعتبار : منابع داخلی

2-      مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3-      نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شماره حساب  بانک مرکزی IR710100004001102607375883))واریز گردد .

4-      زمان مهلت دریافت اسناد : دوشنبه 19/07/1400 الی چهار شنبه 21/07/1400ساعت 14:30(ضمناًاصل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کاردراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری وتحویل دبیرخانه رمزمحرمانه گردد)

5-       زمان عودت  پیشنهادمالی :شنبه  8/08/1400ساعت 14:30

6-      زمان گشایش پیشنهادات :یکشنبه  09/08/1400 (ساعت 9صبح)

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده ازطریق سامانه اعلام می گردد.

  

7- شرایط متقاضی :

 

-          - مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ( رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده بارعایت ماده 4آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران بالای 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی ارسالی ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،

-          - عضو وندور لیست وزارت نفت در حیطه تولید کنندگان وعضو سامانه ستاد،تامین کنندگان لوله فولادی 16اینچ 

-          - ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان

-          - داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر( ارائه رزمه کاری مرتبط)

-          - تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصولات(وارانتی)

-          - نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات ( گارانتی )

-          ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir

-          « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه یک مرحله ای به تعداد سه مناقصه گر  می باشد » .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

 


١١:٥٥ - 1400/06/16    /    شماره : ٢٠٠٥٩    /    تعداد نمایش : ٨٥خروج
تصاویر منتخب