صفحه اصلی > اطلاعات تماس > مدیر عامل شرکت گاز مازندران 
ارتباط با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

همکاران گرامی و همچنین تمامی افراد می‌توانند از این طریق نظرات، پیشنهادها، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را جهت ارائه به  مدیرعامل شرکت گاز مازندران ارسال نمایند.

همچنین ملاقات مردمی با مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 8 الی 11/30 در اداره مرکزی شرکت گاز استان واقع در ساری خیابان طالقانی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان مازندران برگزار می گردد. ملاقات مردمی روسای ادارات گازرسانی نیز در ادارات شهرستان مربوطه برگزار می گردد.

 مدیرعامل شرکت گاز مازندران
 پست الکترونیکی

Modir_amel@nigc-mazandaran.ir

 تلفن

011 33204073 , 011 33204098

 نمابر

011 33209280

تصاویر منتخب