صفحه اصلی > مشترکین > معافیت های حق امتیاز گاز 

متقاضیان  که واجد شرایط ذیل بوده ، می توانند با ارائه مدارک مثبته از ادارات مرتبط به شرکت گاز شهرستان متبوع خود از امتیاز رایگان برای واحد مسکونی و یا واحد مذهبی آنهم برای یکبار درخواست نمایند .

 

ردیف

نوع متقاضی(شرایط لازم)

مدارک مثبته

نوع تعرفه

حق امتیاز رایگان )  برای یکبار حداکثر (  تا سایز

واحدهای مسکونی

مددجویان کمیته امداد

ارائه معرفی نامه

خانگی

6 مترمکعب در ساعت

تحت پوشش سازمان بهزیستی

ارائه کد معلولیت

خانواده شهدا و مفقودالاثر اعم از والدین ، همسرو فرزند شهدا

ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید

آزادگان سرافراز

ارائه معرفی نامه از بنیاد جانبازان

جانبازان با درصد بالای 25 %

10 مترمکعب در ساعت

اماکن مذهبی

مساجد روستایی و شهری

ارائه تائیدیه از سازمان تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف شهرستان

مذهبی

سایز متناسب با نیاز واحد مدنظر

حسینه و تکایای شهری و روستایی

حوزه های علمیه

اماکن دینی اقلیتهای مذهبی

اماکن نظامی

رده های مقاومت بسیج در ساختمانهای جدید الاحداث

سپاه شهرستان

اماکن دولتی

اماکن آموزشی

خیرین مدرسه ساز

اداره آموزش پرورش شهرستان

آموزشی

 

توضیحات :مدد جویان کمیته امداد وبهزیستی  فقط برای یکبار درکل کشور وبر اساس میزان بودجه سنواتی وسهمیه در نظر گرفته شده برای شرکتهای گاز استانی ودر حد اشتراک شش متر مکعب در ساعت میتوانند از معافیت بهره مند گردند.

 

تصاویر منتخب