دفاتر پیشخوان شهرستان بهشهر
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  ملاحظات
1 بهشهر خانم نادر پور 34534775 خ 7تیر-جنب اداره پست خانم نادرپور  
2 بهشهر عابدین عطارد 34541541 خ هنر-روبروی درمانگاه بیمه عطارد  
3 بهشهر خانم نظری 34534110 چهارراه فراشمحله - پاشاژ عرفانی خانم نظری  
4 بهشهر حجت هاتفی 9113535764 بلوار هاشمی نژاد-پاساژ عرفانی حجت هاتفی  
5 بهشهر افضلی(غلامی) 34570009 بلوار هاشمی نژاد-روبروی مسجد امام حسین آقای غلامی  
6 بهشهر حسن اصغرنژاد 34570412 خ قائم- میدان قائم آقای اصغر نژاد  
7 بهشهر سید مهدی خالقی 34580985 روستای شهید آباد-جنب سه راهی آقای خالقی  
8 بهشهر خانم نادعلی 34534943 روبروی اداره گاز بهشهر خانم نادعلی  
9 بهشهر هادی بابایی 34576416 روستای التپه آقای بابایی  
10 زاغمرز فاطمه بخته 34612135 زاغمرز خانم بخته  
11 خلیل شهر حسن محمدیان 34646331 خلیل شهر- اول محل آقای محمدیان  
12 رستم کلا راحل نظری 34636360 رستم کلا- اداره پست آقای نظری  
13 رستم کلا کرامتی 34632331 رستم کلا-جنب مخابرات کرامتی  
14 رستم کلا میلادی 34634433 روستای گرجی محله میلادی  
             
دفاتر پیشخوان شهرستان گلوگاه
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  ملاحظات
1 گلوگاه خادمی 1134669621 گلوگاه - میدان 22 بهمن - پاساژ ولیعصر عج  خانم ملیحه خادمی 9119598344
2 گلوگاه  قلعه سری 1134663582 گلوگاه - خ امام - روبروی بانک توسعه تعاون آقای علی قلعه سری 9113547553
3 گلوگاه ایرجی 1134661820 گلوگاه - خ شهید پهلوان  خانم  حمیده ایرجی 9382199072
4 گلوگاه رسولی 1134661182 گلوگاه - روستای خورشیدکلا - خ اصلی خانم ربابه رسولی  9116268511
5 گلوگاه تیله نو 1134657272 گلوگاه - روستای تیله نو - روبروی دهیاری خانم فائزه یونسی قلعه 9111576067
6 گلوگاه سراج محله 1134654520 گلوگاه - روستای سراج محله - جنب کارواش خانم سهیلا فغانی 9116610164
7 گلوگاه کاظمی 1134652424 گلوگاه - روستای تیرتاش - انتهای بلوار  آقای محمدرضا کاظمی 9119604600
8 گلوگاه اسدی 1134654670 گلوگاه - روستای تیرتاش  - خ اصلی خانم مریم اسدی 9117121472
9 گلوگاه صباغی 1134654665 گلوگاه - روستای لمراسک - وسط محل - جنب حمام خانم فاطمه صباغی 9113598117
10 گلوگاه ولمازو 1134655365 گلوگاه - روستای ولمازو - جنب خانه بهداشت خانم فرزانه ابراهیمی 9118559956
11 گلوگاه ریحان آباد 1134655699 گلوگاه - روستای ریحان آباد - جنی شرکت نفت خانم مهسا رحیمی 9119667686
12 گلوگاه قلعه پایان 1134656403 گلوگاه - روستای قلعه پایان - مخابرات آقای حسن ابراهیمی 9117117742
13 گلوگاه قلعه پایان 1134656032 گلوگاه - روستای قلعه پایان - جنب صندوق امام علی ع آقای علیرضا نصرتی 9113598735
14 گلوگاه مهدیرجه 1134651502 گلوگاه - روستای مهدیرجه - جنب نانوایی  - ابتدای محل خانم منیره عموزاد 9115717446
             
دفاتر پیشخوان شهرستان نکا
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  ملاحظات
1 نکا قائم 34748860 مقابل اداره برق آقای جمشیدی  
2 نکا خانم حسینی 34743031 انتهای پل آقای باقری  
3 نکا آقای بالویی 34749399 مقابل سینما آقای بالویی  
4 نکا عالمی نژاد 34738020 خیابان علمیه جنب مسجد جامع آقای عالمی نژاد  
5 نکا بابایی 34733190 مقابل جنگلبانی آقای بابایی  
6 نکا خانم درخشانی 34720021 خیابان راه آهن خانم درخشانی  

تصاویر منتخب