دفاتر پیشخوان شهرستان تنکابن
 
 
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  ملاحظات
1 تنکابن  شرافتی  54235600 میدان امام جنب اداره پست  شرافتی   
2 تنکابن  صدوقی  54326688-
54326699
سلیمان اباد ج مخابرات  خانم صدوقی   
3 تنکابن  نصیری  54332087- 
54332492
لشتو نصیری   
4 تنکابن  باذری  54211918 خیبان جمهوری ابتدای کوچه مهر باذری   
5 تنکابن  قربانعلی نژاد 54235297 خیبان جمهوری نبش فرمانداری  قربانعلی نژاد  
6 تنکابن  محمدپور/مفیدی  54234892 میدان 7تیر روبروی نانوایی سنگکی  مفیدی   
7 تنکابن  پورمهر 54390998-
 54390613
میرشمس الدین جنب درمانگاه  سینا پورمهر   
8 تنکابن  اورمزدی  54222506 میدان امام جنب داروخانه امید  عبدالرضا اورمزدی   
9 تنکابن  هاشمی  54222866 خیابان جمهوری جنب کوچه نسترن  موزونی   
10 خرم آباد افتخاری  54256900 خرم اباد میدان انقلاب روبروی بانک ملی  بردیا افتخاری   
11 خرم آباد منصوری  54382626 نعمت اباد خیابان شهدا جنب تاکسی سعید  خانم منصوری   
12 خرم آباد قهرمانی  54222094 کراتکله قهرمانی   
13 شیرود  سیدی  54373477 شیرود جنب امامزاده شیرود  خانم سیدی   
14 نشتارود قربان پسندی 54260700  بلوار 17 شهریور روبروی فروشگاه یاران دریا محمد قربان پسندی  
15 نشتارود افتخاری 54260685 دوراهی لوله ده روبروی سی ان جی سید حسن افتخاری  
دفاتر پیشخوان شهرستان رامسر
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  ملاحظات
1 کتالم آقای عسگرثانی 55241667 کتالم ج کارخانه چای آقای عسگرثانی  
2 کتالم اقای سیدی 55248186 کتالم ج شهرداری اقای سیدی  
3 ساداتشهر آقای سیدقاسمی 55210021 ساداتشهر -اداره پست آقای سیدقاسمی  
4 رامسر آقای موسوی سجاد 55261816 رامسر بین دوپل آقای موسوی سجاد  
5 رامسر اقای حلاجیان 55255488 رامسر خ مطهری روبرو بانک سینا اقای حلاجیان  
6 رامسر آقای پهلوان یلی 55227979 خ مطهری زیرساختمان اصناف آقای پهلوان یلی  
7 رامسر آقای کاکوان 55220629 رامسر بلوار دانش اموز آقای کاکوان  
8 رامسر خانم زهرا شاهمرادی مقدم 55372121 ابتدای خیابان میرزاکوچکخان خانم زهرا شاهمرادی مقدم  
9 رامسر خانم  زحمتکش 55673900 خ میرزاکوچکخان خانم  زحمتکش  
10 رامسر آقای رضایی 55274231 رامسر گالش محله  آقای رضایی  
11 رامسر آقای لاریجانی 55261806 رامسر میدان امام آقای لاریجانی  

تصاویر منتخب