دفاتر پیشخوان شهرستان قائمشهر
 
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان تلفن همراه  تلفن ثابت  آدرس  مسئول  ملاحظات
1 قائم شهر  نیما 9111518060 420_88_781 خ ساری - روبروی کوچه نیما - ج بانک سپه فرید عارفی  
2 قائم شهر  شرافت 9392563550 420_77008 شرافت نرسیده به مهر 4 احسان محمدی  
3 قائم شهر  فرهنگ 9111265518 422_35452 خ ساری - چهارراه فرهنگ - ج داروخانه عبداله معصومی فرهنگ  
4 قائم شهر  مصلی 9119129224 422_24423 چهار راه حسن آباد - روبروی مصلی حافظ امانی  
5 قائم شهر  سپهر 9113260565 420_73900 خ جویبار - بعد از ایستگاه مینی بوس روبروی بریدگی اول عباس ارجمند شکوری  
6 قائم شهر  طلوع 9111265486 422_29545 خیابان بابل- کوچه تیر عماد طلیعی طبری  
7 قائم شهر  نوین 9113263619 422_36340 خ ساری - چهارراه فرهنگ - کوچه سیدین ابوالقاسم جوادی  
8 قائم شهر  معراج 9111282991 422_36936 میدان طالقانی - پاساژ سرای علی رضا اسدیان  معراج  
9 قائم شهر  شاهد 9118229348 420_38699 خ مدرس شاهد به سمت راه آهن بعد بانک ملی موسی عباسی /   شاهد  
10 قائم شهر  میدان ولایت 9111265643 422_58356 میدان امام_ میدان ولایت سمیرا  فتحی  
11 قائم شهر  عدالت 9111262965 422_64363 خ بابل اخوان_ عدالت لیلا  رستم زاده  
12 قائم شهر  سروش  9111578565 422_65180 کوچکسرا _ سروش فاضل اصغری (محمدی)  
13 قائم شهر  سوخته کلا  9353331308 421_54900 سوخته کلا فاطمه  احمدی  
14 قائم شهر  ترک محله _هنر 9111242000 420_74300 ترک محله  _ شعبه هنر   آقای اکبری  
15 قائم شهر  بابا زاده 9113224408 422_66600 میدان امام نبی اله بابازاده  
16 قائم شهر  پویش  9112163349 422_62126 سه راه بسیج  _ پویش مهدی کاظمی  
17 قائم شهر  111 9197279611 42048172 گونی بافی آقای رنجبر  
18 قائم شهر  وارش طبرستان 9111265451 422_00560 خ تهران ج مخابرات  _وارش طبرستان حسن  ذاکری خطیر  
19 قائم شهر  دفتر امیر 9112166959 422_66244 خ بابل  روبروی کوچه عدالت ساجده محمد نیا  
20 قائم شهر  دیوکلا 9112235394 4217_5659 دیوکلا سفلی کوچه شهید متولی سیده مارال محسنی  
21 قائم شهر  مهر_ چماز کتی 9126587989 420_73717 چمازکتی کبری  بابایی  
22 قائم شهر  ساروکلا 9114386455 420_76798 ساروکلا جنب مسجد صاحب زمان نازی کریمی  
23 قائم شهر  قراخیل 9119242857   قراخیل آقای علیجان زاده  
24 قائم شهر  چمازکتی 9112283721 420_76491 چمازکتی ثریا  شمسی  
25 قائم شهر  جنید  9112286167   جنید       _     72351438 ملیحه   خالقی  
26 قائم شهر  آرش 9119253416 422_78101 آرش_ خ تهران البرز 98 بهناز  رحیمی  
27 قائم شهر  کفشگرکلا 9111230136 422_23838 کفشگر کلا حمیده  گرائیلی  
28 قائم شهر  قادیکلای بزرگ  9111260219 3143064 قادیکلای بزرگ سمیه  ایمانی  
29 قائم شهر  پارسا  9112261669 422_56385 پارسا             خ بابل  کوچه امیر کبیر صادق  احسانی  
30 قائم شهر  واسکس   422_83883 واسکس رضوانه باباپور  
31 قائم شهر  دهکده 9364502042 422_71650 خ تهران _ ملک کلا شهربانو  صالحی  
32 قائم شهر  قلزوم کلا 9118552446 422_94141 قلزوم کلا خانم رمضانی  
33 قائم شهر  صنم حاجیکلا 9119249757 421_52911 صنم حاجیکلا سمیه  کتابیان   
34 قائم شهر  ابا صالح 9111268764 422_32498 خ 16 متری ج حسینیه شهداء عذرا آخوندی پور  
35 قائم شهر  فولاد کلا 9357605001 420_78730 فولاد کلا الهام  لطفی  
36 قائم شهر  حاجی آباد 9119470213 421_73449 جاده جویبار _ حاجی آبادخانم تقی پور سپیده تقی پور  
37 قائم شهر  اسکندر کلا 9118659726 422_78007 اسکندر کلا_ بعد از زیر گذر رقیه شکری  
38 قائم شهر  تالار پشت 9113295259   تالار پشت هاشمی  
39 قائم شهر  باغدشت 9114734437 421_18496 باغدشت عزیزاله حیدری خطیر  
40 قائم شهر  پارسه 9114428009   خرماکلا مرسا غفاری  
41 قائم شهر  جاده بابل 9111263387 42240609 جاده بابل نبش تلار 37 مهدی اکبری  
42 قائم شهر  ستایش  0935_462_6983 42046845 افراکتی وسط محل ابوالحسن هاشمی  
43 قائم شهر  شعبه البرز 9113235171 422_70943 خ تهران ابتدای بلوار زینب السادات بوی افراز  
44 قائم شهر  متانکلا 9119483178 42283343 روستای متانکلا سید سکینه حسینی  
45 قائم شهر  پاژ 9113238185 42259048 خ بابل ن ک امیر کبیر ج اداره مالیات محمد اسدی آهنگر کلایی  
46 قائم شهر  بازار علی 9353334504 422_25838 بازار علی _ کوچه دستوریان  فرشاد  زمانی  
47 قائم شهر  مهتاب  9190064733 42158892 جاده نظامی روستای فندری ج دبستان رمضانعلی جعفر قلی زاده  
48 قائم شهر  سراجکلا 9111241219 422_95243 ورودی جاده نظامی ج باشگاه عباس میرزاجانی نماور  
49 قائم شهر  هردورود 9119232605 42247592 ابتدای روستای هردورود  نیما صادقی  
50 قائم شهر  شهرک یثرب 9113236055 42062558 شهرک یثرب ج کلانتری 11 آقای امیری  
51 قائم شهر  پل هوایی 9112249873 42200831 پل هوایی میدان ش بهشتی شهرام غلامی  
52 قائم شهر  بهار 9112230585   بهار آقای رضایی فرد  
دفاتر پیشخوان شهرستان ارطه
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان تلفن همراه  تلفن ثابت  آدرس  مسئول  ملاحظات
1 ارطه  پایدار  9111558170   قاسم خیل نرسیده به پیر تکیه  اکبر پایدار   
2 ارطه  عبدی  9112527197   کفشگر کلا گلستان 15 عبدی   
3 ارطه  یونسی    42383350 المشیر  یونس یونسی   
               
دفاتر پیشخوان شهرستان جویبار
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان تلفن همراه  تلفن ثابت  آدرس  مسئول  ملاحظات
1 کوهی خیل  قادیان    42566525 کوهی خیل  قادیان   
2 کوهی خیل  صادقی  9119237381   کوهی خیل  صادقی   
3 کوهی خیل  سلیمی  9111292622   کوهی خیل  سلیمی   
4 کوهی خیل  قریشی  9905137225   کوهی خیل  قریشی   
5 جویبار   فتاحی 9119260737   نرسیده به اتش نشانی   فتاحی  
6 جویبار   رحمانی 9115967673   روبروی مسجد فقیه محله   رحمانی  
7 جویبار   بهاری    42549018 کلاگرمحله   بهاری   
8 جویبار   گردان      روبروی بانک ملی   گردان   
9 جویبار   محمدی    42523125 سروکلا   محمدی   
10 جویبار   باقری  9358840894   شورکا  باقری   
               
دفاتر پیشخوان شهرستان سیمرغ
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان تلفن همراه  تلفن ثابت  آدرس  مسئول  ملاحظات
1 سیمرغ کریمی     جاده جویبار- سوخت آبندان-جنب مسجد کریمی  
2 سیمرغ هاشمی 9111159590 42352030 خ امام-جنب بانک ملی هاشمی  
3 سیمرغ نقی زاده 9111289401   میدان کشوری- روبروی کلانتری نقی زاده  
4 سیمرغ خانم جانباز 9118526081   خ امام- چهارراه فرمانداری خانم جانباز  
               
دفاتر پیشخوان شهرستان شیرگاه
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان تلفن همراه  تلفن ثابت  آدرس  مسئول  ملاحظات
1 شیرگاه  ولی نژاد    42445741 شیرگاه روبرو ایستگاه سواری  ولی نژاد   
2 شیرگاه  زمانی    42446911 نرسیده به پل قبل بانک  زمانی   
3 شیرگاه  محمدی    42444283 خ ش اسلامی  محمدی   
4 شیرگاه  اسلامی    42482827 کلیج خیل  اسلامی   
               
دفاتر پیشخوان شهرستان پل سفید
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان تلفن همراه  تلفن ثابت  آدرس  مسئول  ملاحظات
1 پل سفید  راستگو  91132185720 42421535 بلوار جانبازان جنب اداره راه  راستگو   
2 پل سفید  تقوی    42422005 جنب میدان شهدا  تقوی   
3 زیراب  مرادیان  9111297399 42458440 زیراب  مرادیان   
4 زیراب  باقری    42451361 زیراب  باقری   

تصاویر منتخب