دفاتر پیشخوان شهرستان بابل
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  ملاحظات
1 بابل یاسر زاهدی فر 32337480 میدان اوقاف روبروی بانک قوامین  یاسر زاهدی فر  
2 بابل حسنا حشمتیان 32257285 میدان کشوری بعد از داروخانه جنب بانک رفاه حسنا حشمتیان  
3 بابل مائده غلامی 32258377 جاده قائمشهر خیابان اسلام ، اسلام 8 مائده غلامی  
4 گلوگاه بابل ناریوران 9113114340 بندپی شرقی گلوگاه  روستای ناریوان فیروزدشتی  
5 گلوگاه بابل قلندریان 9116812012 بندپی شرقی گلوگاه کوچه ولیعصر 9 مهرعلی تبار   
6 گلوگاه بابل محمدعلی زاده 9111169297 بندپی شرقی گلوگاه خیابان شهرداری محمدعلی زاده  
7 گلوگاه بابل پوستکلا 9111173512 بندپی شرقی گلوگاه روستای پوستکلا نعیمایی  
8 گتاب نعمتیان 9111174831_
32455740
گتاب میدان شهدا  احمد نعمتیان  
9 گتاب- اطاقسرا حامد حسینی 32022882 گتا ب روستای اطاقسرا شماره 3 حامد حسینی  
10 خشرودپی  حسین رجب زاده  32521310 خشرودپی بالاتر ازسه راه مقریکلا  حسین رجب زاده   
11 خشرودپی  حسین یاورزاده  32521916 خشرودپی ابتدای شهرک نبش توحید 1 حسین یاورزاده   
12 مرزی کلا دفتر پیشخوان دولت کبریاکلا 1132633720 کبریاکلا روبروی مرکز بهداشت درازکلا سکینه شاکری کبریاکلا  
13 مرزی کلا دفتر پیشخوان دولت درازکلا 1132632181 درازکلا بعد پاسگاه روبروی ساختمان سابق بانک رفاه عیسی رستمی خلیلی  
14 زرگرشهر  نام دفتر پیشخوان دهک 0911-904-2504 روستای دهک   خانم نساء حسینجانزاده  
15 زرگرشهر نام دفتر پیشخوان بالا احمد چاله پی 0911-567-6780 روستای  بالا احمد چاله پی  خانم    قربانی  
16 زرگرشهر نام دفتر پیشخوان علی آباد 0911-115-2646 روستای علی آباد آقای  رمضانعلی حسین پور  
دفاتر پیشخوان شهرستان بابلسر
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  ملاحظات
1 بابلسر صداقت 35339899 بلوارشریفی صداقت  
2 بابلسر پارسیا 35363970 میدان کل جنب بانک ملی  خانم خضری  
3 بابلسر حبیب نژاد 35371044 خ پاسداران روبروی  حبیب نژاد  
4 بابلسر عادل 35364160 خ ش بهشتی  عادلی   
5 بابلسر قلی زاده  35363971 خ امام - میاندشت قلی زاده   
6 بهنمیر رحمانی 35750855 بلوار بهنمیر به بابلسر-روبرو بانک کشاورزی رحمانی  
7 بهنمیر پرتانی 35756680 بلوار بهنمیر به بابلسر-روبرو بانک صادرات قهرمان جهانی  
8 بهنمیر قربانیان 3572129 عربخیل خیابان اصلی بعد از دهیاری خانم قربانیان  
9 هادی شهر  پست بانک  4937 هادی شهر - بلوار روحانی  روبروی بانک کشاورزی   محمودی   
دفاتر پیشخوان شهرستان فریدونکنار
ردیف شهر نام دفتر پیشخوان شماره تلفن آدرس  مسئول  تلفن دفتر
1 فریدونکنار دفتر پیشخوان فروغی  9111157181 فریدونکنار – روبروی آموزش و پرورش مجتبی فروغی  35669800
2 فریدونکنار دفتر پیشخوان نریمانی  9111158463 بعد از میدان ماهی – سمت راست محمد هادی نریمانی  35665000
3 فریدونکنار دفتر پیشخوان قلی پور 9111139382 نرسیده به میدان درنا –سمت چپ مجتبی قلی پور 35664000
4 فریدونکنار دفتر پیشخوان داغمه چی  9113205357 فیروزآباد علی داغمه چی  35669906
5 فریدونکنار دفتر پیشخوان کاردر 9112126805 روستای کوچک بیشه محله  مهدی کاردر 5733000
6 فریدونکنار دفتر پیشخوان سیفی  9119119137 روستای شیرمحله  مهدیه سیفی  5773511
7 فریدونکنار دفتر پیشخوان نریمانی  9112123533 روستای مهلبان  سمیه نریمانی  5753728
8 فریدونکنار دفتر پیشخوان شرکت تعاونی ازباران  9111128619 روستای ازباران  شرکت تعاونی ازباران  5753810
9 فریدونکنار دفتر پیشخوان حسینی  9111158463 روستای بنه کنار سید احمد حسینی  5753521
10 فریدونکنار دفتر پیشخوان موسویان  9101161619 روستای سوته  حامد موسویان  5742569
11 فریدونکنار دفتر پیشخوان شرکت تعاونی آستانه  9119027282 کاردگرمحله  شرکت تعاونی آستانه  5773600
12 فریدونکنار اداره پست شهرستان فریدونکنار   فریدونکنار، قبل از  پل خانم قیصری ملکشاه 35653111

تصاویر منتخب