صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه(یک مرحله ای ) شماره 16638

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه(یک مرحله ای ) شماره 16638

* آگهی تجدید مناقصه عمومی *

                      مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه : 16638

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

خدمات امداد و تعمیرات مربوط به شهرستانهای سوادکوه ، سوادکوه شمالی و سیمرغ(تجدید مناقصه )

2099091578000039

1.574.470.000

31.489.334.846

2

قرائت کنتور مربوط به شهرستان بهشهر ، قائمشهر ، نکا ، گلوگاه و شهرهای تابعه (تجدید مناقصه )

2099091578000040

3.409.887.000

68.197.723.920

3

قرائت کنتور مربوط به شهرستان ساری ، میاندرود و شهرهای تابعه

2099091578000041

2.369.293.000

47.385.853.700

4

قرائت کنتور مربوط به شهرستان بابلسر ، آمل ، محمودآباد و فریدونکنار و شهرهای تابعه (تجدید مناقصه )

2099091578000042

3.286.389.000

65.727.763.080

5

قرائت کنتور مربوط به شهرستان نوشهر و چالوس ، تنکابن ، رامسر و عباس آباد و شهرهای تابعه (تجدید مناقصه )

2099091578000043

3.557.185.000

71.143.685.040

محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

1-    محل تامین اعتبار : منابع داخلی/منابع جاری

2-  نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

3-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز یکشنبه 11/3/99  می باشد .

4-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 13/3/99

5-    مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روز شنبه تاریخ 24/3/99  ( ضمنا"اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

6-  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز  سه شنبه تاریخ 27/3/99

7-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

8-شرایط متقاضی :

-        داشتن گواهی صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ظرفیت آزاد

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/97 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها به هر تعداد مناقصه گر  می باشد » .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 8 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-    شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-         به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 


١٢:٥٠ - 1399/03/07    /    شماره : ٩٩٢٢    /    تعداد نمایش : ١٣٩خروج
تصاویر منتخب