صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 92678

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 92678

 

           * آگهی مناقصه عمومی *

                      مناقصه(یک مرحله ای ) به شماره 2098091578000049

شماره مناقصه: 92678

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصه ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR به شماره مناقصهانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 

شرح مختصر کار :

1-    موضوع : خدمات مدیریت بهره برداری شهرهای کیاسر و فریم از توابع شهرستان ساری

2-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی/ منابع جاری

4-  مبلغ برآورد : 91.227.223.078 (نود و یک میلیارد و دویست و بیست و هفت میلیون و دویست و بیست و سه هزار و هفتاد و هشت ) ریال

5-  میزان تضمین فرایند ارجاع کار: 3.792.550.000 (سه میلیارد و هفتصد و نود و دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار) ریال

6-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز دوشنبه  4/9/98 می باشد .

7-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 6/9/98

8-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روز شنبه تاریخ 16/9/98

9-    زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 17/9/98

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است

-        -شرایط متقاضی : داشتن گواهی صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات یا  نفت وگاز  با ظرفیت آزاد مجاز

-داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/97 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 11 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768 

 


١٠:٥٢ - 1398/09/03    /    شماره : ٦٩٦٧    /    تعداد نمایش : ٣١١خروج
تصاویر منتخب