صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 69728

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 69728

* آگهی مناقصه عمومی *

       مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه 69728

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی اداره گاز شهرستان محمودآباد و روستاهای تابعه

2098091578000003

361.670.000

7.233.353.273

2

نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان ساری ، میاندرود ، چهاردانگه ، دودانگه و روستاهای تابعه

2098091578000005

182.571.000

3.651.403.480

3

ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده و 4000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در سطح شهرستان بابلسر و روستاها به روش PC

2098091578000006

494.430.000

9.888.592.807

4

ساخت و نصب 300 انشعاب پراکنده 3000 متر شبکه حفره خالی ناحیه قائمشهر با اولویت سوادکوه و سوادکوه شمالی به روش PC

209809157800007

348.431.000

6.968.615.059

1-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

2-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی/سایر منابع

3- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

4-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 8 صبح   روز دوشنبه 8 /7/98 می باشد .

5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 10/7/98

6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روز شنبه تاریخ 20/7/98

7-  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 23/7/98

8- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9-شرایط متقاضی :

-        داشتن گواهی صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات یا  نفت وگاز  با ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/96 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده دراین مناقصه ها  سه مناقصه گر می باشد » .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768


١٠:٣٩ - 1398/07/02    /    شماره : ٥٩٥٧    /    تعداد نمایش : ٤٥٣خروج
تصاویر منتخب