صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 45374

 

* آگهی مناقصه عمومی *

  مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه: 45374

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد خدمات مدیریت بهره برداری شهر بهنمیر از توابع شهرستان بابلسررا بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

 

شرح مختصر کار :

1-    موضوع : خدمات مدیریت بهره برداری شهر بهنمیر از توابع شهرستان بابلسر

2-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی/ منابع جاری

4-  مبلغ برآورد : 68.470.604.879 (شصت و هشت میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون و ششصد و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و نه ) ریال

5-  میزان تضمین فرایند ارجاع کار: 3.337.420.000 (سه میلیارد و سیصد و سی و هفت میلیون و چهارصد و بیست هزار ) ریال

6- زمان توزیع اسناد :شرکتهایی که اعلام آمادگی نموده اند، ازدوشنبه  7/5/98   الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه   9/5/98   با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به شماره شبا 440100004101102638160527IR     بانک مرکزی جمهوری اسلامی

7-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 19/5/98

8-  زمان گشایش پیشنهادات :سه شنبه 22/5/98 ساعت 14

9-   مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

-        10- شرایط متقاضی : اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/96 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 10 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir

و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 


١٤:٣٧ - 1398/05/05    /    شماره : ٤٩٢٠    /    تعداد نمایش : ٢٥٣خروج
تصاویر منتخب