صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره مناقصه 78578

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره مناقصه 78578

* آگهی فراخوان ارزیابی کیفی *

           مناقصه عمومی(دو مرحله ای )

شماره مناقصه : 78578     

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید .  بدینوسیله از کلیه مشاوران واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 20/7/98 ساعت 10 ، الی 24/7/98 ساعت 15 اسناد ارزیابی کیفی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایند و تا تاریخ 8/8/98  ساعت 15 اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند .

     بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از مشاوران واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد .

       ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در سایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد . در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن بر عهده مناقصه گر می باشد .

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

حداقل امتیازکیفی

1

انجام خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان مازندران بهره برداری

2098091578000015

2.496.736.000

49.934.713.860

60

2

انجام خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان مازندران مهندسی

2098091578000016

3.312.541.000

67.227.023.592

60

 

1-    محل تامین اعتبار : سایر منابع/ منابع داخلی

2-   مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3- نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

4-   مهلت ارائه  پیشنهاد : تا شنبه  26/8/98 ساعت 16

5-  زمان گشایش پیشنهادات : سه شنبه  27/8/98   ساعت  14

6-  ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعلام می گردد .

7- شرایط متقاضی :

-        مشاورانی که دارای گواهی صلاحیت رشته مرتبط با نظارت کارگاهی از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور با ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/96 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصات   سه مناقصه گر می باشد » .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 ١١:٢٢ - 1398/07/22    /    شماره : ٦٣٥٨    /    تعداد نمایش : ٩١٣خروج
تصاویر منتخب