صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

مناقصه عمومی(یک مرحله ای ) شماره آگهی102411

مناقصه عمومی(یک مرحله ای ) شماره آگهی102411

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی    

     مناقصه عمومی(یک مرحله ای )

شماره آگهی102411

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید .  بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 21/10/99 ساعت 14 الی 24/10/99  ساعت 16 اسناد ارزیابی کیفی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایندو تا تاریخ 8/11/99 ساعت 16 اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند .

     بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد .ناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در سایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد . در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن بر عهده مناقصه گر می باشد .

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان سامانه ستاد

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

حداقل امتیازکیفی

1

تهیه مصالح ، حمل و اجرای ترمیم مسر لوله گاز خط 16 اینچ در منطقه سوادکوه محور زیرآب به پل سفید به طول 300 متر و احداث شیب سنگی (ریپ رپ) مسیر خط گاز در منطقه زیرآب انتهای خیابان خدمات زیرآب

2099091578000231

224.861.000

4.497.205.574

50

2

خط تفذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای اوریم رودبار ، اوریم ، شورکچال ، سله بن ، ورسک (فاز سوم محور طالع رودبار ورسک سوادکوه) به روش pc - تجدید مناقصه

2099091578000232

5.118.074.000

120.903.672.464

70

3

خط تغذیه گاز روستاهای بندسر- پل آخوندی و نیالا به همراه ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه TBS/5000 مترمکعب بر ساعت وزوار در بخش هزارجریب شهرستان گلوگاه به روش pc

2099091578000233

5.473.615.000

138.680.728.810

70

1-    محل تامین اعتبار :سایر منابع/منابع داخلی

2-   مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3- نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری

4-  توزیع اسناد : ازدوشنبه 27/11/99 الی چهارشنبه 29/11/99 ساعت 14.30

5-   مهلت ارائه  پیشنهاد : تا شنبه 9/12/99 ساعت 14.30 ( ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

6-  زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 10/12/99   ساعت  9صبح

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعلام می گردد

8- شرایط متقاضی :

-      داشتن گواهی صلاحیت  رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز برای ردیف 2و3 و رشته ابنیه برای ردیف 1با داشتن ظرفیت آزاد و  مجاز

-        داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-      ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-         قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه برای ردیفهای 1 و 3 سه مناقصه گر و ردیف 2 به هر تعداد می باشد » .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 11 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-      شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-         به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768 

 


١٢:٥١ - 1399/10/23    /    شماره : ١٥٠٩٤    /    تعداد نمایش : ٢٠خروج
تصاویر منتخب