شرح وظایف :

  • فرهنگ سازی ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی.
  • اجرای مسئولیت های اجتماعی در سطح استان.
  • رسیدگی به شکایات مردمی در سطح استان.
  • ارتباط موثر با اصحاب رسانه ( صدا و سیما ـ خبرگزاری ها ـروزنامه های سراسری ـ محلی و هفته نامه ها ).
  • انجام نظر سنجی سالانه از ذینفعان در سطح استان.
  • انجام فعالیت های فرهنگی ـ مذهبی در سطح استان.
  • مستند سازی کلیه فعالیت ها در سطح شرکت گاز استان.

تصاویر منتخب