صفحه اصلی > معرفی شرکت > مدیریت ها و نواحی ستادی > امور تدارکات و عملیات کالا 

شرح وظایف :

امور تدارکات و عملیات کالا یکی از واحدهایی حساس و کلیدی است که در سطح شرکت ملی گاز نقش بسیار مهمی در اجرا و پیشبرد  استراتژی ها ، اهداف و برنامه های اجرای و عملیاتی دارد. این واحد دارای زیر مجموعه های مهم کنترل کالا ، واحد خرید و عملیات انبار می باشد که هر یک از این مجموعه ها در اجرای رسالت نهایی واحد تدارکات
و عملیات کالا یعنی  " تامین به موقع و بهنگام درکوتاه ترین زمان به کمترین هزینه و بهترین کیفیت" نقش مهم و بسازایی دارد. کلیه تقاضاها در این واحد از طریق کنترل کالا بررسی تا در صورت تامین از طریق اقلام موجود در انبار دپوگردد در غیر اینصورت با اختصاص شماره نیاز اعلام شده وارد مرحله جدید می شود و بعد از اخذ مجوزهای لازم وارد واحد خرید شده و این واحد بعد از انجام تشریفات لازم الاجرا در واحد رسید ارسال نگهداری و در نهابت تحویل انبار ، متقاضی یا پیمانکار می گردد. واحد عملیات انبار هم وظیفه نگهداشت صحیح و ایمن اقلام را عهده دار بوده تا در زمان اعلام نیاز مطابق با مقررات نسبت به تحویل اقلام در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نماید.

تصاویر منتخب