صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 29056

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 29056

آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه:29056

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

احداث دو مورد ایستگاه TBS کابینتی بهمراه سیستم روشنایی روستاهای دراسله و پالند آلاشت (تجدید مناقصه)

2000091578000087

686.135.000

13.722.692.822

2

انجام کارهای ساختمانی و روشنایی ایستگاه TBS کابینتی امامزاده حسن آلاشت (تجدید مناقصه)

2000091578000088

368.811.000

7.376.219.618

3

ساخت و نصب 200 انشعاب پراکنده و 200 انشعاب متمرکز ناحیه قائمشهر با الویت بخش ولوپی شهرستان سوادکوه

2000091578000089

402.000.000

8.021.637.912

4

نگهداری و تعمیرات اداره گاز شهرستان سوادکوه شمالی و روستاهای تابعه

2000091578000090

887.220.000

17.744.331.839

شرح مختصر کار :

1-      محل تامین اعتبار : منابع داخلی/سایر منابع

2-      نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری

3-       محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-      تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 14/4/1400  می باشد .

5-      مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 16/4/1400

6-      مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 26/4/1400 ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

7-       زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه  تاریخ  27/4/1400

8-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.

9-شرایط متقاضی :

-          داشتن گواهی صلاحیت در رشته ابنیه برای ردیفهای  1و 2 ورشته تاسیسات و تجهیزات برای ردیفهای 3و4 از سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت آزاد و مجاز

-          داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-          داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-          ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-         ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-          « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها برای ردیفهای 3و4 سه مناقصه گر و برای ردیف 1و2 به هر تعداد مناقصه گر می باشد » (ملاک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد).

-          قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-          شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-           به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

-     جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

-          اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

-          مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

-          دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 

 


١٣:٤١ - 1400/04/07    /    شماره : ١٨٦١٩    /    تعداد نمایش : ٢٩٠خروج
تصاویر منتخب