دوره هاي آموزشي
دوره آموزشي HSE عمومي پيمانکاران 
 
بدینوسیله به اطلاع پیمانکاران محترم می رساند ، شرکت گاز مازندران  طبق روال سنوات گذشته در نظر دارد دوره های آموزشی H.S.E عمومی پیمانکار با کد 19808 را برگزار نماید .  لذا از پیمانکاران محترم با توجه به ضرورت و تداوم فرهنگ HSE    برای اجرای صحیح پروژه ها و  ...
1391/11/3 سه‌شنبه
..
اطلاعيه جوشکاري پلي اتيلن 
 
بدینوسیله  به اطلاع  پیمانکاران  محترم  می رساند ،  شرکت گاز مازندران  طبق روال سنوات گذشته درنظر دارد مرحله  بیستم دوره ی جوشکاری پلی اتیلن را برگزار نماید . از پیمانکاران محترم تقاضا دارد در صورت تمایل ...
1391/11/3 سه‌شنبه
..