پيام دبير شورا
پیام دبیر شورای همیاری و مشارکت  

 

 پیام دبیر شورای همیاری و مشارکت کارکنان گاز مازندران

نظام مشارکت مبتنی است بر نظام تفکر فراگیر و نظام تشکر فراگیر . در این نظام همه افراد تفکر می کنند و پیشنهاد ارائه می نمایند و درقبال آن تشکر لازمه از ایشان بعمل می آید .

نظام مشارکت مبتنی بر پیشنهادات افراد ، نظامی است بسیار آسان ، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی ، لیکن دستیابی به نتایج فوق العاده آن در صورتی امکان پذیراست که نظام حمد و تشکر فراگیر بخوبی طراحی شده و تمامی ضوابط  دقیق و ظرایف آموزشی و عملی مربوط به آن به اجرا درآید .

درضمن آسان سازی دستورالعمل ها ، ضوابط علمی ، عملی ، مردمی و فراگیر کردن آنها از اصول اساسی پیشرفت نظام مشارکت می باشد .

دبیرخانه نظام مشارکت گاز استان مازندران با تغییر مدیریت آن تلاش خود را براین میگذارد سیستمی اتخاذ نماید تا با توجه بیشتربه نظام تشکر فراگیر شرایطی را ایجاد نماید که با افزایش اعتماد  همکاران عزیز به این سیستم ، نظام تفکر فراگیر را در سطح شرکت پیاده سازی و اجرا نماید . امید است با استفاده از سرمایه عظیم نظام تفکر و همچنین بالفعل رساندن آن ، موجب پیشرفت و تعالی شرکت و شما همکاران گرامی گردد.
در خاتمه نظام مشارکت کارکنان گاز مازندران آمادگی خود را جهت دریافت پیشنهادات شما همکاران گرانقدر اعلام می دارد تا نرخ پیشنهادات کیفی را افزایش و به موجب آن سود صرفه جویی ارتقاء یابد . با تشکر
دبیر نظام مشارکت
غلامرضا خانپور

 

 


1390/7/13 چهارشنبه
..