مناقصه ها و مزايده ها
ساخت ونصب 750 انشعاب پلي اتيلن متمرکز و پراکنده در سطح شهرستانهاي ساري - مياندرود به روش 49438 
 
1393/6/29 شنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید