نفرات برتر مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان شرکت گاز مازندران معرفی شدند 

نفرات برتر مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان شرکت گاز مازندران معرفی شدند

 

بیست و دومین دوره مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان شرکت گاز مازندران (بهار در بهار) با معرفی نفرات برتر در مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز مازندران، پس از بررسی های نتایج متسابقین و ارزیابی عملکرد فرزندان کارکنان شرکت گاز استان مازندران نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.

محمدجواد رزاقی   در رشته قصه گویی   کسب مقام سوم   (گروه 1 )

ابوالفضل علیزاده   در رشته قصه گویی   کسب مقام سوم   (گروه 1 )

محمدایلیا رکنی   در رشته قصه گویی   کسب مقام سوم   (گروه 1 )

---------------------------------------------

محمدرضا فراش   در رشته اذان   کسب مقام دوم    (گروه 1)

محمدحسین معصومی   در رشته اذان   کسب مقام اول   (گروه چهارم )

پدرام فتحی   در رشته اذان   کسب مقام سوم   (گروه چهارم )

---------------------------------------------

مهدی بخشی   در رشته قرائت ترتیل   کسب مقام اول  (گروه دوم  )

محمدمهدی فضلی   در رشته قرائت ترتیل   کسب مقام دوم  (گروه دوم  )

محمد مرزبان   در رشته قرائت ترتیل   کسب مقام سوم  (گروه دوم  )

مهدی مرزبان   در رشته قرائت ترتیل   کسب مقام سوم  (گروه دوم  )

امیر حسین واحدی  در رشته قرائت ترتیل  کسب مقام سوم   (گروه سوم )

عرشیا ذبیح پور  در رشته قرائت ترتیل  کسب مقام سوم   (گروه سوم)

محمدحسین معصومی  در رشته قرائت ترتیل  کسب مقام اول   (گروه چهارم)

امیرمحمد اکبری  در رشته قرائت ترتیل  کسب مقام اول  (گروه پنجم)

----------------------------------------------

سلیمان مرادی  در رشته حفظ 1 جزء  کسب مقام اول    ( گروه دو )

امیررضا غلامی  در رشته حفظ 1 جزء  کسب مقام دوم    ( گروه دو )  

مهدی دربندی در رشته حفظ 3 جزء کسب مقام اول   ( گروه سه )  

حسین رضوی زاده  در رشته حفظ 5 جزء کسب مقام اول   ( گروه چهارم )  

محمدحسین بازیار  در رشته حفظ 7 جزء کسب مقام اول    ( گروه چهارم )

سید ابوالفضل هاشمی  در رشته حفظ 7 جزء کسب مقام اول    ( گروه پنجم )  

محمد خورشیدی  در رشته حفظ 10 جزء کسب مقام اول      ( گروه چهارم )

-----------------------------------------------

سید امیر محمد رزاقیان در رشته حفظ عمومی کسب مقام اول  (گروه یک )

پوریا جلالی در رشته حفظ عمومی کسب مقام دوم (گروه یک )

علی توسلی در رشته حفظ عمومی کسب مقام سوم (گروه یک )

مهدی بخشی در رشته حفظ عمومی کسب مقام اول (گروه دو )

حنان احمدی در رشته حفظ عمومی کسب مقام دوم (گروه دو )

محمدحسین دربندی در رشته حفظ عمومی کسب مقام سوم (گروه دو )

-----------------------------------------------

امیرعلی احمدی در رشته قرائت تحقیق کسب مقام اول ( گروه سوم )

----------------------------------------------------

مجتبی متولی طاهر    در رشته مفاهیم نهج البلاغه   کسب مقام سوم (گروه پنجم )

-----------------------------------------

محمد بهارفر     در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام اول (گروه دوم )

مرصاد کوزه گری بابلی    در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام دوم (گروه دوم )

علیرضا رضایی     در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام سوم (گروه دوم )

مازیار کلانتری     در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام اول (گروه پنجم )

حسین آذری    در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام سوم (گروه پنجم )

------------------------------------------

پارمیدا مشهدبان    در رشته مفاهیم نهج البلاغه   کسب مقام اول (گروه دوم )

زهرا غلام نژاد     در رشته مفاهیم نهج البلاغه    کسب مقام سوم   (گروه سوم )

رضوانه مرادی    در رشته مفاهیم نهج البلاغه   کسب مقام سوم (گروه سوم )

-----------------------------------------

مهدیس افتخاری       در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام اول (گروه دوم )

زهرا نورانی       در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام سوم (گروه دوم )

فاطمه زهرا ایزدی       در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام سوم (گروه سوم )

دینا عبدی       در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام سوم (گروه چهارم )

آرزو نژاد       در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام اول (گروه پنجم )

فاطمه زهرا سنیعی       در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام سوم (گروه پنجم )

محبوب تقی زاده       در رشته مفاهیم قرآن کریم      کسب مقام سوم (گروه پنجم )

------------------------------------------

حنانه ابراهیم زاده  در رشته قصه گویی  کسب مقام اول ( گروه 1)

فاطمه زهرا کاویانی   در رشته قصه گویی  کسب مقام دوم( گروه 1)

نیایش شکرانی   در رشته قصه گویی  کسب مقام دوم( گروه 1)

رقیه مختاباد   در رشته قصه گویی  کسب مقام سوم( گروه 1)

ملیکا ذبیحی   در رشته قصه گویی  کسب مقام سوم( گروه 1)

یگانه رکنی   در رشته قصه گویی  کسب مقام سوم( گروه 1)

------------------------------------------

فاطمه سعیدی  در رشته حفظ عمومی  کسب مقام اول (گروه یک )

فاطمه شیخ بهایی   در رشته حفظ عمومی  کسب مقام دوم  (گروه یک )

کوثر لطفی رمدانی   در رشته حفظ عمومی  کسب مقام سوم  (گروه یک )

فاطمه تقی پور   در رشته حفظ عمومی  کسب مقام اول (گروه دوم  )

فاطمه عسکری   در رشته حفظ عمومی  کسب مقام دوم (گروه دوم  )

مهدیس عالمی نژاد   در رشته حفظ عمومی  کسب مقام سوم (گروه دوم  )

-----------------------------------------

ساغر باقرنژاد   در رشته صحیح خوانی   کسب مقام سوم (گروه یک  )

سیده فاطمه طباطبایی    در رشته صحیح خوانی   کسب مقام اول  (گروه دو  )

نیوشا شجاعی    در رشته صحیح خوانی   کسب مقام دوم  (گروه دو  )

حنانه احمدی    در رشته صحیح خوانی   کسب مقام سوم (گروه دوم  )

هانیه زاهدیان     در رشته صحیح خوانی   کسب مقام اول (گروه سوم  )

روژان اکبرزاده     در رشته صحیح خوانی   کسب مقام دوم (گروه سوم  )

زهرا رضایی     در رشته صحیح خوانی   کسب مقام سوم (گروه سوم  )

فاطمه زهرا جلالی     در رشته صحیح خوانی   کسب مقام اول (گروه چهارم  )

هدی خوزان     در رشته صحیح خوانی   کسب مقام دوم (گروه چهارم  )

فائزه رضایی     در رشته صحیح خوانی   کسب مقام دوم (گروه چهارم  )

نسترن نصیری     در رشته صحیح خوانی   کسب مقام سوم (گروه چهارم  )

-----------------------------------------------

یگانه دستور    در رشته قرائت تحقیق    کسب مقام سوم (گروه سوم  )

سیده کوثر میرزاآقایی   در رشته قرائت تحقیق    کسب مقام اول (گروه چهارم  )

سیده فاطمه لنگری    در رشته قرائت تحقیق    کسب مقام اول (گروه پنجم  )

--------------------------------------------------

فاطمه معصومی  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام اول (گروه دوم  )

فاطمه زهرا طیبی راد  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام دوم (گروه دوم  )

سیده اسری میرزاآقایی  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام سوم (گروه دوم  )

کوثر کاویانی  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام اول (گروه سوم  )

معصومه مرادی  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام سوم (گروه سوم  )

فاطمه زهرا تقی پور  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام اول (گروه چهارم  )

مهدیه بهارفر  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام دوم (گروه چهارم  )

معصومه معصومی  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام سوم (گروه چهارم  )

فاطمه فضلی  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام اول (گروه پنجم  )

مریم معصومی  در رشته قرائت ترتیل     کسب مقام دوم (گروه پنجم  )

----------------------------------------------

محیا چلویی        در رشته حفظ یک  جزء      کسب مقام دوم    (گروه یک  )

زهرا بخشی        در رشته حفظ یک  جزء      کسب مقام اول    (گروه پنج  )

ریحانه چلویی        در رشته حفظ سه  جزء      کسب مقام اول    (گروه دو  )

زهرا زرین نیا        در رشته حفظ سه  جزء      کسب مقام دوم    (گروه دو  )

زهرا طبالی       در رشته حفظ 10 جزء      کسب مقام اول   (گروه پنجم  )

-----------------------------------------

مهدیه بهارفر در رشته حفظ موضوعی کسب مقام اول ( گروه چهارم )

زهرا بخشی در رشته حفظ موضوعی کسب مقام دوم ( گروه چهارم )

 -----------------------------------------

همچنین همزمان با پایان یافتن بیست و دومین دوره مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان شرکت گاز مازندران(بهار در بهار)، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با صدور پیامی از حضور پرشور فرزندان کارکنان این شرکت در مسابقات تقدیر کرد.

"جعفر احمدپور" با اشاره به این مطلب که برگزاری مسابقات قرآنی تاثیر بسزایی در شکل گیری فرهنگ جامعه دارد، قرآن کریم را جاری کننده چشمه ولایت در قلوب های نسل جوان دانست و گفت: فضای جامعه باید به نور قرآنی منور شود.

رئیس ستاد قرآنی شرکت گاز مازندران با اشاره به اهمیت قرآن کریم در زندگی انسان‌، ادامه داد: مانوس شدن با قرآن فرد را به تعالی می‌رساند و تاثیر بکارگیری آموزه‌های قرآنی در زندگی فرد بسیار مهم و موثر خواهد بود.

احمدپور با اذعان به این مطلب که تاثیر انس با قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان غیرقابل انکار است، سرمایه گذاری قرآنی در حوزه کودک و نوجوان را مورد تاکید قرار داد و گفت: برگزاری مسابقات قرآنی می تواند در این راستا بسیار مفید و موثر باشد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان این که نقش خانواده برای جذب جوان به سوی امور قرآنی تأثیر گذار است، گفت: والدین باید با هدایت درست جوانان، سبب گرایش  این نسل به سمت قرآن شوند.

احمدپور در خاتمه ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری به دلیل فراهم نمودن شرایط لازم برای اجرای مطلوب و کیفی مسابقات، خاطرنشان کرد: اینجانب بر خود لازم می دانم از مجموعه کارکنان گاز مازندران نیز تقدیر ویژه داشته باشم چرا که با حاکم نمودن فضای معنوی در محیط خانواده، موجب حضور بیش از 442 نفر از فرزندان کارکنان گاز مازندران در مسابقات شدند که این مهم قطعاً در نهادینه شدن فرهنگ قرآنی در سطح جامعه نیز بسیار موثر و مفید خواهد بود.

گفتنی است متسابقین بیست و دومین دوره مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان شرکت گاز مازندران در رشته های حفظ تخصصی، حفظ عمومی، حفظ موضوعی، قرائت ترتیل و تحقیق، صحیح خوانی، مفاهیم قرآنی، مفاهیم نهج البلاغه،صحیفه سجادیه ، قصه گویی و اذان با یکدیگر با رقابت پرداختند.

 
1396/12/16 چهارشنبه
عكس هاي مرتبط :
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

اخبار گاز مازندران