موفقيت هاي شرکت
موفقیت های شرکت 

انتخاب به عنوان دستگاه برتر استانی ، چندین سال پیاپی در جشنواره شهید رجایی

2- استقرار و استمرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 از سال 1382

3- استقرار و استمرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 از سال 1382

4- استقرار و استمرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی  OHSAS 18001از سال 1382

5- استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002 از سال 1387

6- استقرار سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 از سال 1387

7- کسب مقام اول ستاد اقامه نماز در بین ادارات کل استان مازندران

8- کسب مقام اول ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در بین ادارات کل استان مازندران

9- کسب مقام برگزیده در جشنواره دستاوردهای سی ساله نظام (سیمرغ) سال 1387

10- کسب رتبه برگزیده در مسابقه ارزیابی عملکرد شرکت های گازرســــانی مطابق چک لیست 74 بندی سال 1384

11- کسب گواهی تعهد به تعالی جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی در سال88 ، تقدیرنامه دو ستاره در سال 89 ، تقدیرنامه سه ستاره در سال 91 و تقدیرنامه چهار ستاره در سال 92

12- کسب احراز « رتبه شایسته تقدیر رشته پژوهش و افکارسنجی » در دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت در سال 1390

13- رتبه برتر پایگاه مقاومت بسیج گاز مازندران در سطح وزارت نفت در سال91

14- کسب گواهی نامه سطح دو اهتمام به تعالی سیستم پیشنهادها در سال91

15- کسب گواهی نامه همگام با مدیریت سلامت اداری در سال 91

16- کسب گواهی نامه سطح 3 پیشرو در مدیریت سلامت اداری در سال 93

17- کسب تقدیرنامه از وزیرنفت در جهت مدیریت بحران برف سال 92

18- کسب عنوان مدیر ارزش آفرین در دومین همایش سلحشوران حماسه اقتصادی دفاع مقدس سال 93


 
1391/10/9 شنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید