قطع گاز گلوگاه 95/9/15 
قطع گاز 

        به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید در روز دوشنبه مورخ 95/9/15از 8 صبح الی 16( د
رصورت مساعد بودن هوا)  گاز قطع میباشد.

آدرس گلوگاه : کل روستای نصرت آباد

روابط عمومی شرکت گاز مازندران
 
1395/10/8 چهارشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

اطلاعيه قطعي گاز