قطع گاز قائمشهر 95/9/21 
قطع گاز 

      به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید الاجرا در روز یکشنبه مورخ 95/9/21از 8 صبح به مدت 10ساعت                     (د
ر صورت مساعد بودن هوا)  به تعداد 450خانوار گاز قطع میباشد.

آدرس قائمشهر: خیابان کفشگر کلا - عدالت 38 والفجر و فرعی ها آن و خیابان ولیعصر

روابط عمومی شرکت گاز مازندران
 
1395/10/8 چهارشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

اطلاعيه قطعي گاز