قطع گاز سلمانشهر 96/6/20 
قطع گاز 


    
    به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات دوشنبه مورخ 96/06/20 لغایت 96/6/21بمدت 30ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) گازقطع میباشد.


آدرس سلمانشهر : رودخانه خرک آبرود سلمانشهر
 
1396/6/26 يكشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

اطلاعيه قطعي گاز