قطع گاز آمل 95/10/1 
قطع گاز 

      به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید الاجرا در روز دوشنبه مورخ 95/10/05از 8 8صبح به مدت 12 ساعت                     (د
ر صورت مساعد بودن هوا) حدود150 خانوار گاز قطع میباشد.

آدرس آمل: بلوار مدرس آفتاب 43

روابط عمومی شرکت گاز مازندران
 
1395/10/8 چهارشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

اطلاعيه قطعي گاز