قطع گاز روستای کردخیل 95/10/6 
قطع گاز 

      به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید الاجرا در روز دوشنبه مورخ 95/10/06از به مدت 12 ساعت                     (د
ر صورت مساعد بودن هوا)  گاز قطع میباشد.

آدرس  : اتوبان ساری به قائمشهر روستای کرد خیل و گیله کلای سفلی
روابط عمومی شرکت گاز مازندران
 
1395/10/8 چهارشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

اطلاعيه قطعي گاز