قطع گاز ساری 95/9/15 
قطع گاز 

      به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات شبکه  در روز دوشنبه مورخ 95/9/15از 8 صبح به مدت 12ساعت                        (د
ر صورت مساعد بودن هوا)  گاز قطع میباشد.

آدرس ساری : بلوار خزر خیابان شهید جمالی نمایان حد فاصل بلوار خزر الی خیابان معلم شامل کوچه های آیت اله دستغیب ، خیابان شهید پری نژاد ، کوی حزب اله ، کوچه شهید یوسفی مطلق و کوچک پور ، کوچه امام صادق ، بلوار امام هادی ،       کوی شهرداری  ، کوچه شهید داوری ، کوچه ولیعصر و کوچه های بعثت1،2،3


روابط عمومی شرکت گاز مازندران
 
1395/10/8 چهارشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

اطلاعيه قطعي گاز