قطع گاز روستای نصرت آباد گلوگاه 95/9/15 
قطع گاز 

      به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید الاجرا در روز دوشنبه مورخ 95/9/15از ساعت 8صبح الی 16                  (د
ر صورت مساعد بودن هوا)  گاز قطع میباشد.

آدرس گلوگاه : کل روستای نصرت آباد

روابط عمومی شرکت گاز مازندران
 
1395/9/13 شنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

اطلاعيه قطعي گاز