خرید رگلاتور های گازی سال 96  
آگهی مناقصه شماره 35201

شرکت گاز استان مازندراندر نظر دارد موضوع فوق را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و فراخوان از تأمین کنندگان واجد شرایط تأمین نماید.

موضوع مناقصه:خرید رگولاتورهای گازی در سایزهای مختلف  مورد نیاز سال96

مدت زمان تحویل کالا: 45 روز تقویمی.

نماینده دستگاه مناقصه گزار: امور کالا/ تدارکات کالا

تضامین:

1-مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار: 628.050.000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به حساب دستگاه مناقصه گزار.

2- ضمانتنامه انجام تعهدات( حسب مورد درصورت  برنده شدن در مناقصه  )

 

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه:

-مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ( رتبه شرکت ، کد پستی ،شناسه ملی ،کد اقتصادی ، صورت مالی حسابرسی شده ،تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی ، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه شرکت  ،صورتجلسه مجمع عمومی ،فرم خود اظهاری ،کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء ، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهم داران بالای 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان ( در صورت نیاز به ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده  )

- توان مالی و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/94  

-قرارداشتن در وندورلیست ( تولید کنندگان و تامین کنندگان ) شرکت ملی گاز/نفت ایران

- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت

- استانداردهای تولید

- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر( ارائه رزمه کاری مرتبط)

-حسن سابقه

-تضمین کیفیت خدمات، محصولات

- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات ( گارانتی )

-ظرفیت تولید

محل تحویل اسناد:

از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا 24/04/96 پس از انتشار آخرین آگهی ضمن دریافت و تکمیل فرم، اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک فوق الذکر کتباً و بصورت حضوری ارائه نمایند. بدیهی است پس از ارائه مدارک و بررسی آن  و تأیید صلاحیت، نسبت به توزیع اسناد مناقصه در امور تدارکات و عملیات کالا  شرکت گاز استان مازندران اقدام خواهد شد.

اطلاعات کلی

تاریخ انتشار

13/04/96

آخرین مهلت  اعلام آمادگی

24/04/96

آخرین مهلت  دریافت اسناد

31/04/96

مهلت ارسال اسناد

11/05/96

تاریخ بازگشایی پاکات

15/05/96

هزینه دریافت اسناد مناقصه

به مبلغ 000/200 ریال به شماره سیبای 02174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران

توضیحات مهم:  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR    و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه فرمایید0

 

1-    حد نصاب تعداد مناقصه گران در این مرحله از مناقصه  حداقل به تعداد  سه مناقصه گر میباشد.

2-    مدارک و اسناد به واجدین شرایط که به تشخیص مناقصه گزار از بین متقاضیان انتخاب شده تحویل می گردد0

3-     درج شمار ه تقاضا بر روی مدارک ارسال الزامی است 0

4-       ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/94 برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری میگردد .

 

 

 
1396/4/25 يكشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها