موتور پمپ آب  
                                                                                         آگهی  تجدید مزایده عمومی 
                                                                                             
    کد آگهی:107180

مزایده گزار : شرکت گاز استان مازندران              نشانی: ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی شماره 2 امور تدارکات و عملیات کالا

خلاصه موضوع  تجدید مزایده : م10 دستگاه موتور پمپ آب (موتور پمپ 6 اینچ 8دستگاه و موتور پمپ 4 اینچ 2دستگاه )     زایده شماره:

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد 10 دستگاه موتور پمپ آب (موتور پمپ 6 اینچ 8دستگاه و موتور پمپ 4 اینچ 2دستگاه )     را از طریق مزایده عمومی به پیشنهاد دهندگان واجد شرایط به فروش برساند.

موضوع تجدید مزایده: 10 دستگاه موتور پمپ آب (موتور پمپ 6 اینچ 8دستگاه و موتور پمپ 4 اینچ 2دستگاه )     

نماینده دستگاه مزایده گزار: امور تدارکات کالا و عملیات کالا

تضامین:                                                    

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 5 درصد کل مبلغ برآورد( به مبلغ 20.000.000 بیست میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب 2174635014005 نزد بانک ملی بنام شرکت مزایده گزار .مبلغ برآورد   400.000.000 چهار صد میلیون  ریال

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:

 اشخاص حقوقی :مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق (کدپستی، شناسنامه ملی ، کد اقتصادی ، تکمیل تعهدنامه رعایت مبارزه باپولشویی ، اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات اساسنامه شرکت،آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی ،  کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهم داران بالای 10%، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان(درصورت نیاز ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده ) ارائه گواهی صحت امضاء ازدفترخانه اسناد رسمی

اشخاص حقیقی: کد ملی وآدرس ( ارائه کپی کارت ملی یا شناسنامه ، گواهی کسب  ،کدپستی ) ارائه گواهی صحت امضاء ازدفترخانه اسناد رسمی

محل تحویل اسناد:

از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا  96/ 10 /12  پس از انتشار آخرین آگهی ،اعلام آمادگی خود و مدارک فوق الذکر را کتباً در اتوماسیون اداری این شرکت ثبت وارائه نمایند. بدیهی است پس از بررسی و تأیید مدارک دریافتی، اسناد مزایده فقط به اشخاصی که در مدت مقرر اعلام امادگی نموده اند، داده می شود.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01133204091 تماس حاصل نمایند. 2357داخلی-90الی33204081-011         

 

تاریخ انتشار آگهی

96/10/03

آخرین مهلت  اعلام آمادگی

96/10/12-   (به عبارتی بایستی آمادگی خود را کتبا اعلام و نسبت به ثبت در اتوماسیون اداری اقدام نماید.)

تاریخ بازدید از اجناس

96/10/17 الی 18/10/96     ساعت 10 الی 12

آخرین مهلت  دریافت اسناد

96/10/13  الی 96/10/20     ( ضمن واریز وجه مربوط به خرید اسناد مزایده به حسارب جاری شرکت گاز در تاریخ مقرر اعلامی )   

مهلت عودت اسناد

96/10/27

تاریخ بازگشایی پاکات

96/11/01

هزینه دریافت اسناد

مبلغ 000/100 ریال به شماره سیبای 2174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران

توضیحات مهم:  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR  و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه فرمایید .

 

1-حد نصاب تعداد مزایده گران در این مرحله از  تجدید مزایده به هر تعداد مزایده گر می باشد.

ضمناً کلیه عوارض و 2- ضمنآ کلیه کسورات قانونی، مالیات برارزش افزوده ، عوارض ،  مفاصا حساب تامین اجتماعی ،هزینه بارگیری و غیره

                                     بر عهده برنده مزایده می باشد.

 

 
1396/10/11 دوشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها