تجدید مزایده لوله های فولادی  

شرکت گاز استان مازندران

                                                                                                                                          آگهی تجدید مزایده عمومی 62087                                            

مزایده گزار : شرکت گاز استان مازندران              نشانی: ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی شماره 2 امور تدارکات و عملیات کالا

خلاصه موضوع مزایده :  تجدید مزایده فروش لوله های فولادی در سایزهای مختلف   مزایده شماره:

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد لوله های فولادی در سایزهای مختلف  را از طریق مزایده عمومی به پیشنهاد دهندگان واجد شرایط به فروش برساند.

موضوع مزایده: تجدید مزایده فروش لوله های فولادی در سایزهای مختلف

 

نماینده دستگاه مزایده گزار: امور تدارکات کالا و عملیات کالا

تضامین:

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 5 درصد کل مبلغ برآوردمبلغ 147.283.386 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب 2174635014005 نزد بانک ملی بنام شرکت مزایده گزار.(مبلغ کل برآورد 2.945.667.728ریال )

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:

دارا بودن کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کد ملی برای اشخاص حقیقی

ارائه کپی کارت ملی یا  شناسنامه یا گواهی کسب

محل تحویل اسناد:

از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا  96/ 06 /22  پس از انتشار آخرین آگهی ضمن دریافت و تکمیل فرم، آمادگی خود را اعلام  و مدارک فوق الذکر را کتباً و بصورت حضوری ارائه نمایند. بدیهی است پس از بررسی و تأیید مدارک دریافتی، نسبت به توزیع اسناد مزایده توسط امور تدارکات و عملیات کالا شرکت گاز استان مازندران اقدام خواهد شد.

(متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01133204091 یا 01133492352تماس حاصل نمایند)

 

تاریخ انتشار آگهی

96/06/13

آخرین مهلت  اعلام آمادگی

96/06/22

تاریخ بازدید از اجناس

25/06و 26/06/96 ساعت 10 الی 12

آخرین مهلت  دریافت اسناد

96/06/27 الی 96/06/29

مهلت عودت اسناد

96/07/12

تاریخ بازگشایی پاکات

96/07/16

هزینه دریافت اسناد

مبلغ 000/100 ریال به شماره سیبای 02174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران

توضیحات مهم:  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR    و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه فرمایید .

1-حد نصاب تعداد مزایده گران در تجدید مزایده به هرتعداد مزایده گر میباشد.

2-مدارک و اسناد به واجدین شرایط تحویل می گردد0

 

 
1396/6/13 دوشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها