خط تغذیه هزار جریب نکاء - مرزن آباد و...  

* آگهی فراخوان ارزیابی کیفی *

مناقصه(یک مرحله ای )39561

     شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی الی 96/5/4 جهت اعلام آمادگی به امور پیمان ها مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به واحد کمیته فنی – بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکمیل شده میبایست حداکثر تا تاریخ 96/5/11 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد .

     بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد . شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد .

       ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است در نامه اعلام آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .

آدرس امور پیمانها : ساری – بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه سوم 33204075-011

آدرس کمیته فنی – بازرگانی : ساری – بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 33204063-011

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

حداقل امتیازکیفی

1

خط تغذیه  و توزیع و ساخت و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس 5000 مترمکعب بر ساعت واقع در روستاهای اریم،استخر پشت،حسین اباد و .....هزارجریب نکا به روش PC

3.200.290.000

94.014.000.844

60

2

خط تغذیه و شبکه توزیع روستاهای باندر،اشکارلت و میانک مرزن آباد به روش PC

1.241.630.000

24.832.542.645

60

3

شبکه توزیع گاز روستاهای تازه پتیک،کهنه پتک،ولسیالم،رنگا پشته،داق لنگه رامسر بهمراه نصب و اجرای ورودی و خروجی ایستگاه تقلیل فشار کابینتی به ظرفیت 10000 متر مکعب بر ساعت به روش PC

393.300.000

7.865.877.141

60

4

ساخت و نصب ایستگاه CGS/20000 و TBS/5000  و اجرای عملیات وروردی و خروجی و راه اندازی ایستگاه های تقلیل فشار تلمادره به همراه هیتر و فیلترسپراتور مربوطه

345.550.000

6.910.841.494

50

5

ساخت و نصب ایستگاه CGS/100000و TBS/5000 و اجرای عملیات وروردی و خروجی ایستگاه های تقلیل فشار مازارستاق ساری به همراه هیتر فیلترسپراتور مربوطه روش PC

748.460.000

14.969.041.433

50

 

 

 

 

1-   محل تامین اعتبار : سایر منابع

2-   مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3-  نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

4-    زمان ارائه  پیشنهادمالی : شنبه 96/6/4    ساعت 16

5-   زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  96/6/5   ساعت 14

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده کتبا اعلام می گردد .

6- شرایط متقاضی :

-       اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-       داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-       داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-       ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-   ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-       « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصات  سه مناقصه گر  می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 6 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اعلام آمادگی به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 
1396/5/3 سه‌شنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها