مزایده : فروش میله گرد، سیم آرماتوربندی، لوله گالوانیزه و قاب و دریچه چدنی  

                                                                                        

                                                                                                          شرکت گاز استان مازندران

                                                                                             آگهی مزایده عمومی    66790                                           کد آگهی:

مزایده گزار : شرکت گاز استان مازندران              نشانی: ساری، بلوار طالقانی، ساختمان مرکزی شماره 2، امور تدارکات و عملیات کالا

خلاصه موضوع مزایده : فروش میله گرد، سیم آرماتوربندی، لوله گالوانیزه و قاب و دریچه چدنی       مزایده شماره:

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به پیشنهاد دهندگان واجد شرایط به فروش برساند.

موضوع مزایده::1- میلگردA3آجدارنمره 20-14-12-8-6 جمعاً به مقدار35.776کیلوگرم

                           2-لوله گالوانیزه 1-1/2به مقدارده هزار (10.000)متر

                           3- پیچ و مهره  به قطر mm30 و طول cm150 به مقدارچهار صد(400)عدد

                            4- قاب چدنی به ابعاد  800*800mmبه تعداد هشتاد (80)عدد و دریچه چدنی به ابعاد 650*650mm  به

                           تعداد هشتصد (800) عدد

                           5- سیم آرماتور بندی5/1 به مقدار دویست و چهل و سه (243)کیلو گرم

نماینده دستگاه مزایده گزار: امور تدارکات کالا و عملیات کالا

تضامین:

1- تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5 درصد کل مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب 2174635014005 نزد بانک ملی بنام شرکت مزایده گزار.

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:

1-      دارا بودن کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کد ملی برای اشخاص حقیقی

2-     ارائه کپی کارت ملی یا  شناسنامه یا گواهی کسب

محل تحویل اسناد:

از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید پس از انتشار آخرین آگهی، طبق جدول زمانی ذیل ضمن اعلام آمادگی بصورت کتبی و حضوری، مدارک لازم جهت شرکت در مزایده را ارائه نمایند. بدیهی است پس از بررسی و تأیید مدارک دریافتی و پرداخت هزینه مربوطه، نسبت به توزیع اسناد مزایده توسط امور تدارکات و عملیات کالای شرکت گاز استان مازندران اقدام خواهد شد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33204066 - 011 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت  اعلام آمادگی

95/07/15

آخرین مهلت دریافت اسناد

95/07/20

مهلت عودت اسناد

95/08/01

تاریخ بازگشایی پاکات

95/08/02

هزینه دریافت اسناد

مبلغ 000/100 ریال به شماره سیبای 02174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران

توضیحات مهم:  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازندران به نشانی:

 WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR    و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی:  http://iets.mporg.ir    مراجعه فرمایید .

1-حد نصاب تعداد مزایده گران در این مرحله از مزایده حداقل به تعداد سه مزایده گر میباشد.

2-مدارک و اسناد به واجدین شرایط تحویل می گردد. 

3 - ضمناً کلیه عوارض، مالیات برارزش افزوده و هزینه های مفاصا حساب بابت تشکیل پرونده به عهده برنده مزایده می باشد.           

بسمه تعالی

 

         شرکت ملی گاز ایران                                                                                                                                              شماره:

  شرکت گاز استان مازندران                                                                                                                                 

                                                                                                     

((مزایده فروش))

 

موضوع:  فروش میله گرد، لوله گالوانیزه، قاب و دریچه چدنی و سیم آرماتوربندی                      شماره مزایده:       

میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:   5 درصد مبلغ پیشنهادی  بصورت پرداخت وجه نقد به حساب جاری شرکت گاز استان مازندران یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی

محل دریافت اسناد: امور تدارکات و عملیات کالا آقای بخشی

مهلت دریافت اسناد: 95/07/20                                                                 مهلت تحویل اسناد: 95/08/01         

تاریخ گشایش پیشنهادها: 95/08/02

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازندران به نشانی WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR    و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir   مراجعه فرمایید.

                                                                                                                                    روابط عمومی شرکت گاز مازندران

 
1395/7/11 يكشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها