آگهی فراخوان لیست کوتاه  

* آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه *

110404

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد با مبنا قرار دادن دارندگان  گواهینامه  صلاحیت  پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وندور لیست وزارت نفت ( تاسیسات و تجهیزات و ابنیه و رشته های نفت و گاز با پایه های  1 الی5)  نسبت به تهیه فهرست کوتاه(جهت مناقصات محدود) با اعتبار دو ساله به منظور بهره برداری  از خدمات آنان در انجام کارهای خط تغذیه و شبکه توزیع گاز ، ساخت ایستگاههای تقلیل فشار و اجرای ورودی و خروجی آن ها ، احداث ساختمان اداری و مسکونی ، احداث و تثبیت بستر رودخانه و حصار کشی اقدام نماید.

به همین منظور از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای مشخصات فوق الذکر می باشند دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی الی 96/10/23 جهت اعلام آمادگی به امور پیمانها مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دریافت اسناد ارزیابی به واحد کمیته فنی-بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکمیل شده را به همراه سایر مدارک درخواستی می بایست  حداکثر تا تاریخ 96/11/7  به کمیته فنی- بازرگانی تحویل گردد.

 

آدرس امور پیمانها : ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه سوم 33204075-011

آدرس کمیته فنی بازرگانی : ساری بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 33204063-011

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 


 
1396/10/11 دوشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها