خرید اقلام عمومی و یدکی 01 
شرایط تجدید  مناقصه عمومی دو مرحله ای 72792

 مناقصه گزار : شرکت گاز استان مازندران              نشانی: ساری، بلوار طالقانی، ساختمان مرکزی شماره 2، امور عملیات و تدارکات کالا

خلاصه موضوع  تجدید مناقصه : خرید اقلام عمومی و یدکی 01                             شماره تقاضا:   9540012 الی 9540042

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد موضوع فوق را از طریق مناقصه عمومی و دو مرحله ای از تأمین کنندگان واجد شرایط تأمین نماید0

موضوع تجدید مناقصه: خرید اقلام عمومی و یدکی 01

مدت زمان تحویل کالا:  90  روز

نماینده دستگاه مناقصه گزار: امور تدارکات و عملیات کالا

تضامین:

1-       تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار: 887/709/382  ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به حساب 2174635014005 نزد بانک ملی  در وجه شرکت گاز مازندران(مبلغ برآورد شرکت 7.654.197.732 ریال)

2-       ضمانتنامه انجام تعهدات( حسب مورد درصورت  برنده شدن در مناقصه  )

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه:

- مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ( رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران بالای 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان ( با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده  ) و تکمیل فرم پولشویی ارسالی ، گواهی ایمنی صادره از اداره کار ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،

- قرار داشتن در وندور لیست (تأمین کنندگان ) شرکت ملی گاز 

- ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان

- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر( ارائه رزمه کاری مرتبط)

- تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصولات(وارانتی)

- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات ( گارانتی )

- اعلام ظرفیت تولید

محل تحویل اسناد: از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 95/08/5 پس از ارسال دعوت نامه، آمادگی خود را کتباً اعلام نمایند. بدیهی است پس از دریافت اعلام آمادگی نسبت به توزیع اسناد مناقصه توسط امور تدارکات و عملیات کالای شرکت گاز استان مازندران اقدام خواهد شد.

 

 اطلاعات کلی : متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33204091 - 011 تماس حاصل نمایند.           

انتشارآگهی 

95/07/27

آخرین مهلت  اعلام آمادگی

95/08/05

آخرین مهلت  دریافت اسناد 

95/08/22

مهلت عودت اسناد

95/09/06

تاریخ بازگشایی پاکات

95/09/07

هزینه دریافت اسناد مناقصه

به مبلغ 000/200 ریال به شماره سیبای 2174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران

1-     در وضعیت دو مرحله ای، نتیجه بازگشایی پاکات مالی به مناقصه گرانی که پیشنهادات فنی آنها پذیرفته شده است کتباً اعلام می شود.

2-    حدنصاب تعداد مناقصه گران در تجدید مناقصه دو مرحله ای،  به  هرتعداد مناقصه گر می باشد.

3-    مدارک و اسناد به تشخیص مناقصه گزار به متقاضیان واجد شرایط واگذار می گردد.

4-    درج شماره تقاضا بر روی مدارک ارسالی الزامی است.

5-ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط  می باشد الزامی است. بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی یادشده بالا، از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری میگردد .

 

 
1395/7/28 چهارشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها