ساخت ونصب انشعاب و علمک کلاردشت و نور و نصب کنتور عباس آباد و نوشهر
   ساخت و نصب علمک و انشعاب قائمشهر و تنکابن
   تامین خودروهای استیجاری
   ساخت و نصب انشعاب فریم و نکا و ساری
   ساخت و نصب ایستگاه رامسر
   تجدید مزایده لوله های فولادی
   تامین نیروی تخصصی جهت اجرای پروژه
   ساخت و نصب 400 انشعاب شهرستان بابل
   ساخت و نصب 100 علمک قائمشهر و خط تغذیه بابل
   انجام فعایت های نگهداری و تعمیرات نوشهر
   ساخت و نصب انشعاب بابل و گازرسانی به صنایع بهشهر و ساری و
   مزایده فروش لوازم الکتریکی
   مزایده فروش نوار پرایمر و....
   ساخت و نصب 500 عدد انشعاب - ایستگاه تقلیل فشار و ....
   نصب کنتور بابلسر - انشعاب فریم - انشعاب ساری
   ساخت و نصب ایستگاه ساری
   تامین نیروی انسانی حفاظت و نگهبان تاسیسات
   انجام فعالیتهای تعمیرات نور - فریدونکنار
   گازرسانی به روستاهای کوهدشت ساری
   فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی نکاء
   

12345678910...>>>

مناقصات و مزايده ها