دوشنبه 25 تير 1397   13:54:17
مناقصه و مزایده
08:221396/12/26 شنبه
ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 3000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در سطح ناحیه بابل به روش PC

* آگهی مناقصه عمومی *

مناقصه(یک مرحله ای )144987

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

 

1-   شرح مختصر کار :

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 3000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در سطح ناحیه بابل به روش PC

377.050.000

7.540.869.429

2

انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی در سطح ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت شهرستان کلاردشت و روستاهای تابعه به روش PC (تجدید مناقصه)

242.990.000

4.859.669.994

3

نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان بابل

130.520.000

2.610.265.715

4

نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه نوشهر و چالوس و کلاردشت

54.010.000

1.080.165.404

5

ساخت و نصب 500 عدد علمک متمرکز و 2000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در سطح ناحیه بابل با اولویت بابلکنار و گتاب به روش PC

301.180.000

6.023.543.976

 

2-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3- محل تامین اعتبار : منابع داخلی/سایر منابع

4- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- زمان توزیع اسناد : از یکشنبه 97/2/9 الی روز سه شنبه 97/2/11 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

6-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 97/2/22

7-  زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  97/2/23  ساعت 14

8- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9- شرایط متقاضی :

-        اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و با  ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 95/12/29 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-    « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها  برای ردیف های 1 و 3 و 4 و 5 "سه مناقصه گر" و برای ردیف 2 "به هر تعداد " می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما