دوشنبه 19 آذر 1397   18:24:35
قطعی گاز
1397/9/18 يكشنبه15:08

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات شبکه روز دوشنبه مورخ 97/9/19ازساعت13 الی 17


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز40خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس بابل :  علمدار گلستان 36

1397/9/18 يكشنبه09:10
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصلی گرم  روز دوشنبه مورخ 97/9/19ازساعت 8صبح الی 16


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز 150 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس نوشهر: از بوستان 4 درزیکلا شروع تا بن بست نیلوفر شوفسکاج

1397/9/18 يكشنبه09:08


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات شبکه روز دوشنبه مورخ 97/9/19ازساعت 8صبح الی 13


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز 150 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس بابل :  کوچه های مالک شرقی 1-7-9-11-15

1397/9/17 شنبه13:54
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت انجام توسعه شبکه روز دوشنبه مورخ 97/9/19ازساعت 9صبح الی 21 بمدت 12ساعت


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز 650 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس بابل :  روستاهای کرکنار ، پاریکلا، سنگرودپی و مسک بخش بندپی غربی

1397/9/14 چهارشنبه08:09

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت اتصال شبکه جدید  روز یکشنبه مورخ 97/9/18ازساعت 8صبح بمدت 10ساعت


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز ق
طع میباشد.


 
آدرس بهشهر :  1- خیابان ابو عمار ، کوچه های بهارستان 2 تا قبل از تقاطع کوچه اقاقیا و کوچه های بوستان 3 و 4 و کوچه های مرتبط ان

1397/9/13 سه‌شنبه14:24

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات  جدید روز چهار شنبه مورخ 97/9/14ازساعت 8صبح الی 16عصر بمدت 8ساعت


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز ق
طع میباشد.


 
آدرس نوشهر:  چالوس - فرج آباد از قائم 6 تا ساحل دریا

1397/9/11 يكشنبه14:32

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید روز سه شنبه مورخ 97/9/13ازساعت 8صبح الی 16عصر بمدت 8ساعت


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز 800خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس نکاء: خیابان شهداء - دوگنبدان

1397/9/11 يكشنبه14:25

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید روز چهارشنبه مورخ 97/9/14ازساعت 8صبح الی 18 عصر بمدت 10ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) گاز 100خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس نکاء: خیابان علمیه ، کوی گشتارگته

1397/9/10 شنبه14:51

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید روز دوشنبه مورخ 97/9/12ازساعت 8صبح الی 17 عصر بمدت 9 ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) گاز ق
طع میباشد.


 
آدرس قائمشهر: روستای چمازکتی - خیابان پیامبر اعظم

1397/8/27 يكشنبه08:48
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات شبکه روز سه شنبه مورخ 97/8/29ازساعت 8صبح الی 17عصر (درصورت مساعد بودن هوا) گاز  390خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس گلوگاه:  روستای ولماز

1397/8/27 يكشنبه08:45


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات شبکه روز یکشنبه مورخ 97/8/27ازساعت 8صبح الی 14 عصر (درصورت مساعد بودن هوا) گاز  1000خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس گتاب: روستاهای تاریکلا ، پایین میر کلا ، کلاگر محله

1397/8/15 سه‌شنبه15:50
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت نصب جرثقیل سقفی روز شنبه مورخ 97/8/19از ساعت 8صبح مدت12ساعت  (درصورت مساعد بودن هوا) گاز  ق
طع میباشد.


 
آدرس ساری: شهر فریم و روستاهای جعفر کلا - کلامک - علی آباد - دینه - فریم اباد- حسن آباد- اما زده علی -شلدره 
کهنه ده- کرچا- خوش رودبار- خوش نشان - سیاهدشت علیا و سیاهدشت سفلی - برارده - ورمز آباد

1397/8/12 شنبه16:16


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تزریق گاز  روز دوشنبه مورخ 97/8/14از ساعت 8صبح مدت12ساعت  (درصورت مساعد بودن هوا) گاز  540خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس ساری: روستای لالیم 

1397/8/12 شنبه16:14
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصلی گرم  روز دوشنبه مورخ 97/8/14از ساعت 9صبح الی 17عصر (درصورت مساعد بودن هوا) گاز  80خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس تنکابن : خ نعمت ابادخ اما زاده میر شمس الدین

1397/8/6 يكشنبه12:11


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید به قدیم روز دوشنبه مورخ 97/8/7از ساعت 8صبح الی 16عصر به مدت 8 ساعت  (درصورت مساعد بودن هوا)

گاز  120خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس قائمشهر: کمربندی شمالی - پرچیکلا - خیابان یادگار شمالی از بهار یک تا جاده جویبار

1397/7/28 شنبه14:26
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت اجرای پروژه عمرانبی روز  دوشنبه مورخ 97/7/30از ساعت 8صبح الی 12عصر (درصورت مساعد بودن هوا)

گاز  700خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس قائمشهر: خیابان تهران - انتهای آبندانسر - منطقه پنج گیری

1397/7/28 شنبه14:26
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت اجرای پروژه عمرانبی روز  دوشنبه مورخ 97/7/30از ساعت 8صبح الی 12عصر (درصورت مساعد بودن هوا)

گاز  700خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس قائمشهر: خیابان تهران - انتهای آبندانسر - منطقه پنج گیری

1397/7/28 شنبه14:18
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت قطع گاز  تعمیرات شبکه روز  یکشنبه مورخ 97/7/29از ساعت 8صبح الی 17 عصر (درصورت مساعد بودن هوا)

گاز  700خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس بابل: روستاهای نمودار کلا ، پهناور ، اسب شورپی ، بیشه محله

1397/7/28 شنبه14:15


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت قطع گاز  وصلی گرم روز  شنبه مورخ 97/7/24از ساعت 8صبح الی 16 عصر (درصورت مساعد بودن هوا)

گاز  150خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس نوشهرو چالوس:  چالوس - گرامجان از سر پیچ آینه تا سر راه

1397/7/28 شنبه14:05

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت قطع گاز اضطراری روز  شنبه مورخ 97/7/23از ساعت 8صبح الی 14 عصر به مدت 6 ساعت (درصورت مساعد بودن هوا)

گاز  ق
طع میباشد.


 
آدرس ساری : خیابان مدرس حد فاصل سه راه امیرمازندرانی الی امام زاده یحیی و کوچه های مرتبط

1234>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما