جمعه 7 ارديبهشت 1397   11:13:45
قطعی گاز
1397/2/3 دوشنبه16:27
قطع گاز 

  به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید  روز سه شنبه مورخ 97/2/4بمدت از ساعت 8 صبح به مدت 12ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) 

به تعداد 40خانوار گازقطع میباشد.


                                                                                        آدرس آمل : خیابان ولایت 28 و فجر 42
1397/2/3 دوشنبه16:22


قطع گاز 

  به اطلاع میرساند بعلت تعویض شیر 160میلی متر روز چهارشنبه مورخ 97/2/5 از ساعت 8 به مدت 12ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) 

به تعداد 40خانوار گازقطع میباشد.


                                                                                     آدرس نکاء : روستای سه کیله
1397/2/3 دوشنبه16:19


قطع گاز 

  به اطلاع میرساند بعلت وصلی گرم روز سه شنبه مورخ 97/2/4بمدت از ساعت 9 صبح الی 17به مدت 8ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) 

به تعداد 450خانوار گازقطع میباشد.


آدرس تنکابن : خیابان شهید رسولیان
1397/2/1 شنبه12:17


قطع گاز 

  به اطلاع میرساند بعلت شبکه جدید روز یکشنبه مورخ 97/2/2بمدت از ساعت 9 صبح الی 18 به مدت 9ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) گازقطع میباشد.


آدرس گلوگاه : کل روستای ولمازو
1397/1/26 يكشنبه09:58
قطع گاز 

  به اطلاع میرساند بعلت توسعه شبکه روز چهارشنبه مورخ 96/01/22بمدت از ساعت 8 صبح الی 14 به مدت 6ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 130 مشترک گازقطع

میباشد.


آدرس بابل : بلوار نوشیروانی کوچه های فلسطین 22 الی 26
1397/1/20 دوشنبه15:35

قطع گاز 

  به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید به قدیم روز چهارشنبه مورخ 96/01/22از ساعت 8صبح الی 17 بمدت 9ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) گازقطع میباشد.


آدرس قائمشهر : جاده نظامی - روستای حاجیکلا (ابتدای پمپ بنزین طبرستان تا ابتدای سوخته کلا)  
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما