يكشنبه 28 بهمن 1397   16:54:03
قطعی گاز
1397/11/28 يكشنبه15:24
                                             قطع گاز نکا
                                            ******
 به اطلاع میرساند به دلیل وصل شبکه گاز جدید به قدیم در شهرستان نکا روزچهارشنبه   مورخ 97/12/1ازساعت 8صبح لغایت 18عصر به مدت 10ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 220خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نکا روستای آقا محله
 
1397/11/27 شنبه12:57
  
قطع گاز
*********


 به اطلاع میرساند بعلت انجام عملیات تزریق گاز در شهرستان ساری  روزدو شنبه  مورخ  97/11/29 از ساعت 8صبح لغایت 20 شب به مدت 12ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 150خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : ساری روستای سمسکنده ابتدای مسیر قرتیکلا تا انتهای روستا
1397/11/21 يكشنبه12:46


     به اطلاع میرساند بعلت انجام عملیات تزریق گاز در شهرستان ساری  روزسه شنبه  مورخ 97/11/23ازساعت 8صبح لغایت 20 شب به مدت 12ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 150خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : ساری روستای سمسکنده ابتدای مسیر قرتیکلا تا انتهای روستا

1397/11/16 سه‌شنبه13:09
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت جابجایی شبکه  روزچهارشنبه  مورخ 97/11/17ازساعت 9صبح لغایت 17 عصر به مدت 8ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 100خانوار گاز قطع میباشد.

 
آدرس : نکا روستای دوقانلو
1397/10/22 شنبه12:05
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت جابجایی شبکه  روز یکشنبه مورخ 97/10/23ازساعت 8صبح به مدت 8ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 200خانوار گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس قائمشهر: خیابان تهران - پشت راه اهن آزادی 43-49 و قسمتی از بوستان غربی وکوچه شهید حیدری
1397/10/22 شنبه12:02
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت کار عمرانی روز دو شنبه مورخ 97/10/24ازساعت 8صبح به مدت 24ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 3500خانوار گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس شهر امام زاده عبدا... : اسکو محله و روستاهای کاسمده و اسپند و سهری
1397/10/18 سه‌شنبه12:34

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت انجام وصل گرم روز سه شنبه مورخ 97/10/18ازساعت 8صبح به مدت 8ساعت

(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 200خانوار گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس نوشهر: کمربندی سر جاده مزار
1397/10/18 سه‌شنبه12:31

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصب شبکه روز شنبه مورخ 97/10/22ازساعت 8صبح به مدت 12ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 600خانوار گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس آمل : روستاهای پیشگون و حسین آباد
1397/10/10 دوشنبه08:24

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات اضطراری روز چهارشنبه مورخ 97/10/12ازساعت 8صبح به مدت 12ساعت (درصورت مساعد بودن هوا) گاز ق
طع میباشد.

 
آدرس ساری : 1- خیابان شهدای محراب ، حد فاصل چهار راه تا شهید فهمیده و کوچه های مرتبط آن
2- خیابان شهید فهمیده و کوچه های مرتبط با آن تا گلبرگ 15
3- خیابان شهید لسانی شامل کوچه شهیدان مزنگی ، معصومی ، احدی و ملک آرایی
1397/10/10 دوشنبه08:23
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید روز سه شنبه مورخ 97/10/11ازساعت 8صبح الی 17عصر به مدت 9 ساعت (درصورت مساعد بودن هوا)


گاز 100 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس نکاء : روستای دنگسرک

1397/10/2 يكشنبه15:48


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید روز دو شنبه مورخ 97/10/3ازساعت 13صبح الی 17عصر (درصورت مساعد بودن هوا)


گاز 110 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس تنکابن : خیابان جمهوری کوچه کشاورز ، کشاورز 9

1397/10/2 يكشنبه15:46


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید روز سه شنبه مورخ 97/10/4ازساعت 8صبح الی 17عصر بمدت 9ساعت (درصورت مساعد بودن هوا)


گاز ق
طع میباشد.


 
آدرس قائمشهر: روستای سیف کتی

1397/10/1 شنبه14:51

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت  تعمیرات روز یکشنبه مورخ 97/10/2ازساعت 9صبح الی 16عصر بمدت 7 ساعت (درصورت مساعد بودن هوا)


گاز 500 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس بابل: محدوده کتی غربی کوچه گاوزن 19 ، کوچه بهمن 1 الی 14 و سراهی آهنگری بسمت آرامگاه

1397/9/28 چهارشنبه11:27

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید روز چهارشنبه مورخ 97/9/28ازساعت 8صبح الی 17 عصر بمدت 9 ساعت (درصورت مساعد بودن هوا)


گاز 120 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس قائمشهر: جاده نظامی - روستای خرماکلا- حاشیه خیابان اصلی تا ابتدای مخابرات (سمت راست خیابان ) و خیابان خانه بهداشت

1397/9/25 يكشنبه08:59

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصب شبکه جدید به قدیم روز دوشنبه مورخ 97/9/26ازساعت 8الی 17


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز200خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس نکاء:  خیابان سی متری انتهای حسن آباد 26

1397/9/18 يكشنبه15:08

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات شبکه روز دوشنبه مورخ 97/9/19ازساعت13 الی 17


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز40خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس بابل :  علمدار گلستان 36

1397/9/18 يكشنبه09:10
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصلی گرم  روز دوشنبه مورخ 97/9/19ازساعت 8صبح الی 16


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز 150 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس نوشهر: از بوستان 4 درزیکلا شروع تا بن بست نیلوفر شوفسکاج

1397/9/18 يكشنبه09:08


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات شبکه روز دوشنبه مورخ 97/9/19ازساعت 8صبح الی 13


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز 150 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس بابل :  کوچه های مالک شرقی 1-7-9-11-15

1397/9/17 شنبه13:54
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت انجام توسعه شبکه روز دوشنبه مورخ 97/9/19ازساعت 9صبح الی 21 بمدت 12ساعت


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز 650 خانوار ق
طع میباشد.


 
آدرس بابل :  روستاهای کرکنار ، پاریکلا، سنگرودپی و مسک بخش بندپی غربی

1397/9/14 چهارشنبه08:09

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت اتصال شبکه جدید  روز یکشنبه مورخ 97/9/18ازساعت 8صبح بمدت 10ساعت


(درصورت مساعد بودن هوا) گاز ق
طع میباشد.


 
آدرس بهشهر :  1- خیابان ابو عمار ، کوچه های بهارستان 2 تا قبل از تقاطع کوچه اقاقیا و کوچه های بوستان 3 و 4 و کوچه های مرتبط ان

12345>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما