دوشنبه 25 تير 1397   13:55:06
قطعی گاز
1397/4/25 دوشنبه09:09


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت توسعه شبکه جدید  روز سه شنبه مورخ 97/4/26 از ساعت 9 صبح الی 17 عصر به مدت 8ساعت(درصورت مساعد بودن هوا)

تعداد 200خانوار
گازقطع میباشد.


 
آدرس بابل : روستای نجار کلا - سوربن بابل

1397/4/19 سه‌شنبه16:17


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید  روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 به مدت 12ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) تعداد 100خانوار
گازقطع میباشد.


 
آدرس آمل : بلوار منفرد - خیابان امیر 30

1397/4/19 سه‌شنبه16:14


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت کار تعمیراتی  روز  پنجشنبه مورخ 97/4/21 از ساعت 8صبح به مدت 8ساعت(درصورت مساعد بودن هوا)
گازقطع میباشد.


 
آدرس چمستان   : روستای همصفا  

1397/4/11 دوشنبه07:20
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت خدمات گازرسانی به مشترکین  روز سه شنبه مورخ 97/4/12 از ساعت 8صبح به مدت 10ساعت(درصورت مساعد بودن هوا)
گازقطع میباشد.


 
آدرس محمودآباد  : روستای حربده

1397/4/4 دوشنبه12:23

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت کاز تعمیراتی روز دوشنبه مورخ 97/4/4 از ساعت 9صبح  الی 16 به مدت 7ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) به تعداد 250خانوار 
گازقطع میباشد.


 
آدرس بابل : شهرک جمشیدیه کمربندی غربی توحید 56 زنبق 12

1397/4/4 دوشنبه12:21

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت کاز تعمیراتی روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 از ساعت 10صبح  به مدت 8ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) 
گازقطع میباشد.


 
آدرس چمستان : روستای بوته ده و بریکلا

1397/3/1 سه‌شنبه14:42
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت کاز تعمیراتی روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 از ساعت 9صبح  به مدت 6ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) 
گازقطع میباشد.


 
آدرس چمستان : روستای بوته ده و بریکلا

1397/3/1 سه‌شنبه08:16

قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت جوش گرم  روز دوشنبه مورخ 97/3/2 از ساعت 10صبح  به مدت 6ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) به تعداد 200خانوار
گازقطع میباشد.


 
آدرس ساری : جاده دریا حد فاصل ورودی روستای دراز محله الی بلوار خزر نبش کوچه توانیر

روستاهای- دیوکتی و دریک

1397/2/30 يكشنبه07:44


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت جابجایی شبکه  روز دوشنبه مورخ 97/2/31 از ساعت 8صبح  الی 19 به مدت 11ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) به تعداد 400خانوار
گازقطع میباشد.


 
آدرس قائمشهر: خیابان ساری -   چشمه سر - خیابان شهد ولیپور و فرعی ها

1397/2/26 چهارشنبه09:48
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات اضطراری  روز پنج شنبه مورخ 97/2/27 از ساعت 9صبح به مدت 5ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) به تعداد 700خانوار
گازقطع میباشد.


آدرس ساری  :میدان شهدا ،خیابان ملامجدالدین ،ضلع شرقی بلوار خزر تا خیابان شهید فرجی ، خیابان آرش ، خیابان خیام ضلع شمالی از تقاطع آرش تا سه راه ملامجدالدین   
1397/2/26 چهارشنبه09:45
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت جابجایی شبکه روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 از ساعت 8صبح به مدت 12ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) 
گازقطع میباشد.


آدرس ساری : پل گردن حد فاصل ریل راه اهن تا انتهای پل گردن شامل کوچه های فردوس - شهید کنعانی - کوچه ابوالفضل

خیابان شهدای محراب ، حد فاصل چهار راه تا شهید فهمیده و کوچه ای مرتبط با آن

خیابان شهید فهمیده و کوچه ای مرتبط با آن

خیابان شهید لسانی شامل کوچه شهیدان مزنگی ، معصومی ، احدی ، ملک آرائی
1397/2/24 دوشنبه08:25


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیر و ترمیم شبکه  روز سه شنبه مورخ 97/2/25 از ساعت 8صبح به مدت 12ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) 
گازقطع میباشد.


آدرس آمل :شهرک صادقیه واقع در بلوار ولایت  
1397/2/24 دوشنبه08:21
قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت انجام کارهای تعمیراتی  روز سه شنبه مورخ 97/2/25 از ساعت 8صبح لغایت پایان وقت اداری (درصورت مساعد بودن هوا) 
گازقطع میباشد.


آدرس چمستان : روستاهای ورازده سفلی و  قلعه کتی و بلویج و بخشی از خطیب کلا
1397/2/24 دوشنبه08:19


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت تعمیرات شبکه روز سه شنبه مورخ 97/2/25 از ساعت 8صبح الی 16 به مدت 8ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) 
بتعداد 300خانوار گازقطع میباشد.


آدرس بابل: کوچه جمال - شاهد 32اولین گوچه سمت چپ  
1397/2/24 دوشنبه08:15


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت وصلی گرم روز سه شنبه مورخ 97/2/25 از ساعت 9صبح الی 17 به مدت 8ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) 
بتعداد 450خانوار گازقطع میباشد.


آدرس تنکابن: خیابان شهید رسولیان حاشیه کمربندی 
1397/2/16 يكشنبه08:50


قطع گاز 

     به اطلاع میرساند بعلت توسعه شبکه روز دو شنبه مورخ 97/2/17از ساعت 8صبح الی 16 به مدت 8ساعت(درصورت مساعد بودن هوا) 
بتعداد 250خانوار گازقطع میباشد.


آدرس بابل: خیابان امام رضا (ع) -کتی غربی کوچه شهید گاوزن 19 به سمت آرامگاه کتی غربی تا ابتدای خیابان شفیع طبرستان
1397/2/16 يكشنبه08:47

قطع گاز 

          به اطلاع میرساند بعلت وصل شبکه جدید به قدیم  روز دو شنبه مورخ 97/2/17از ساعت 8صبح الی 17به مدت 9ساعت                 

(درصورت مساعد بودن هوا) به تعداد 300خانوار گازقطع میباشد
.


آدرس قائمشهر: خیابان بابل - کمربندی جدید (رینگ داخلی ) -کوی امام حسین
1397/2/15 شنبه15:40
قطع گاز 

          به اطلاع میرساند بعلت گازرسانی به مشترکین روز دو شنبه مورخ 97/2/17از ساعت 8صبح به مدت 8ساعت                                                (درصورت مساعد بودن هوا)  گازقطع میباشد
.

آدرس محمودآباد: خیابان آزادی کوچه وحدت کوچه شهید رامی و کوچه شهید دهقان
1397/2/15 شنبه15:37
قطع گاز 

  به اطلاع میرساند بعلت اتصال شبکه  روز سه شنبه مورخ 97/2/18از ساعت 8صبح به مدت 12ساعت  (درصورت مساعد بودن هوا)  گازقطع میباشد
.

آدرس بهشهر: بیمارستان امام خمینی
1397/2/9 يكشنبه15:35

قطع گاز 

  به اطلاع میرساند بعلت تزریق گاز جدید به قدیم  روز سه شنبه مورخ 97/2/11 از ساعت 8صبح به مدت 8ساعت  (درصورت مساعد بودن هوا) 

به تعداد 70 خانوار گازقطع میباشد.

آدرس نکاء : روستای نودهک
12>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما