مشترکین گرامی به منظور ارتباط با سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران

 

بازرسان ارتباطات مردمی شرکت گاز مازندران

نام و نام خانوادگی شماره پرسنلی سمت شماره تماس شرکتی شماره همراه آدرس پست الکترونیکی
غلامرضا خانپور

636616

دبیر طرح تکریم ارباب رجوع 011-33209287 09111533718 khanpour@nigc-mazandaran.ir
عمران صیدانلو

523917

مسوول حفاظت فیزیکی 011-33209288 09111544391 saidanloo190@yahoo.com

 

 1394/3/3
1