ناحیه گازرسانی تنکابن

شهر تلفن دفتر رئیس اداره تلفن مشترکین تلفن امداد دورنگار
تنکابن 1154223511 1154223537 1154210136  1154223515
خرم آباد        
شیرود        
نشتارود 1154265510 1154260211 1154263332 1154265510
رامسر 1155226504 1155226503 1155222222 1155226502
سادات محله        
عباس آباد 1154620008 1154620009 1154623528 1154629400
سلمانشهر 1154616160 1154631355 1154610220 1154616160
کلارآباد 1154616160 1154631355 1154605160-61 1154616160

 

 

 

 

 

 

 تنکابن : خیابان شهید مسلمی.

نشتارود :  روبروی بانک تجارت.

رامسر : بلوار دانش آموز.

عباس آباد : خیابان امام- ابتدای خیابان شهید مطهری.

سلمانشهر : خیابان امام- خیابان گل.
در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما