ناحیه گازرسانی بهشهر

شهر تلفن دفتر رئیس اداره تلفن مشترکین تلفن امداد دورنگار
بهشهر 1134527779 1134527005 1134527778 1134521072
نکا 1134722090 1134729077 1134723800 1134722014
خلیل شهر 1134648005 34645282 1134648757  1134649525
رستمکلا 1134632255 1134632545 1134632277 1134632255
گلوگاه 1134662041 1134661571 1134662040 1134664194 

 

 
بهشهر :
خیابان هفت تیر- جنب اداره دارایی.

رستم کلا : خیابان کمربندی نکا بهشهر- جنب زمین فوتبال.

خلیل شهر : علمدار محله- خیابان امام.

نکا : خیابان راه اهن- روبروی پارک نارنج باغ.در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما