هیات مدیره و مدیرعامل

 

اسامی اعضاء هیات مدیره نوع عضویت در هیات

مدرک تحصیلی

انتصاب انقضاء حوزه فعالیت
مجید کشاورز عضو اصلی و رییس ( غیر موظف )

فوق لیسانس مدیریت

96/01/27 97/09/24 شرکت گاز استان مازندران
جعفر احمدپور عضو اصلی،مدیرعامل و نایب رییس (موظف)

فوق لیسانس مدیریت دولتی

94/02/23 97/09/24 شرکت گاز استان مازندران
رسول داودی نژاد عضو اصلی ( غیر موظف )

لیسانس مهندسی

94/02/23 97/09/24 شرکت گاز استان مازندران
رحمت اله عبداله پور عضو اصلی ( غیر موظف)

لیسانس مکانیک

95/07/3 97/09/24 شرکت گاز استان مازندران
کسری کیهاشی عضو اصلی ( موظف )

فوق لیسانس مدیریت دولتی

94/02/23 97/09/24 شرکت گاز استان مازندران
نوروز کلبادی نژاد عضو علی البدل ( موظف )

فوق لیسانس MBA

94/02/23 97/09/24 شرکت گاز استان مازندران

 

 


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما