ناحیه گازرسانی نوشهر

 

شهر تلفن دفتر رئیس اداره تلفن مشترکین تلفن امداد دورنگار
نوشهر 1152149253 1152149251   1152322232 1152149250
چالوس  1152149253 1152149251  1152149256 1152149250 
کلاردشت 1152629247 1152629801 1152623581 1152629247
مرزن آباد 1152653773 1152653032

 
نوشهر و چالوس : 
خیابان شهید کریمی - جنب اداره آب و فاضلاب.

مرزن آباد : مرزن آباد- خیابان شهید ادیمی.

کلاردشت : کلاردشت- بین لاهو و حسن کیف.


در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما