تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اخبار ورزشی
قطعی گاز
مناقصه و مزایده
اخبار داخلی
نقش بازرسین فنی در حفظ پایداری تامین انرژی گاز بیش از پیش حائز اهمیت می باشد
21:58 1398/8/21

نقش بازرسین فنی در حفظ پایداری تامین انرژی گاز بیش از پیش حائز اهمیت می باشد

مدیرعامل شرکت گاز مازندران عنوان کرد: نقش بازرسین فنی در حفظ پایداری تامین انرژی گاز بیش از پیش حائز اهمیت می باشد چرا که هرگونه بی دقتی در بازرسی های انجام شده مطمئنا ارایه خدمات مستمر به مشترکین را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تقدير استاندار مازندران از مدیر عامل شرکت گاز استان
9:32 1398/8/13

تقدير استاندار مازندران از مدیر عامل شرکت گاز استان

استاندار مازندران از مدیر عامل شرکت گاز استان و رئیس HSE شرکت گاز مازندران در حوزه اقدامات شایسته کارگروه انرژی پدافندغیرعامل که موجب کسب عنوان «رئیس کارگروه برتر» و «دبیر کارگروه برتر» در سال 1398 در سطح استان مازندران شده ، تشکر و قدردانی نمود .

شعله های فروزان
تصویر روز
آلبوم تصاویر